rss search

next page next page close

Prawo karne – czego dotyczy?

Prawo karne – czego dotyczy?

Prawo karne, podobnie jak podobne kodeksy, określa czyny dozwolone i zabronione. Oprócz tego, w prawie karnym znajdziemy określoną wysokość kar za wykonany niedozwolony czyn. W prawie karnym następuje podział kar, na pieniężne, dotyczące ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Wszelkie czyny, które określane są jako niedozwolone, nazywa się przestępstwami. Wyróżnia się 3 podstawowe odłamy prawa karnego:

  • Prawo karne materialne – są to przepisy prawne, które określają czyny rozumiane jako przestępstwa. Poza tym, w tym prawie zawierają się również określone warunki, na jakich zostanie odpowiedzialność za dany czyn. Dodatkowo, prawo karne materialne określa środki, jakie zostaną zastosowane wobec osób, które popełniły konkretne przestępstwo.
  • Prawo karne procesowe – zawiera ono wszelkie regulacje prawne, które określają przebieg każdego procesu karnego.
  • Prawo karne wykonawcze – w prawie tym zawierają się wszystkie przepisy, które dotyczą sposobu wykonywania kar. Dodatkowo, określa ono środki karne i zabezpieczające – dotyczą one osób, które popełniły przestępstwo. Pierwszy rodzaj środków stosuje się wobec w pełni poczytalnych, które z pełną świadomością popełniły przestępstwo. Z kolei środki zabezpieczające są stosowane przypadku osób, które w momencie popełnienia przestępstwa były niepoczytalne (niepoczytalność jest efektem choroby psychicznej czy upośledzenia umysłowego itp.).

Cel prawa karnego

prawo karne - niszczenie mieniaGłównym celem istnienia prawa karnego, jest zmniejszanie przestępczości. Prawo karne funkcjonuje praktycznie w każdym społeczeństwie. Walka z przestępczością jest możliwa dzięki surowym karom za konkretne przewinienia. Wiele osób, znając skutki popełnienia konkretnego przestępstwa, może go ostatecznie nie dokonać. Funkcja ta jest nazywana funkcją prewencyjną.
W przypadku popełnienia przestępstwa, należy ukarać osobę winną. Jako że prawo karne ściśle określa wysokość kar za dane przestępstwa, w większości przypadków, przestępcy zostają sprawiedliwie ukarani. Ukaranie przestępcy za niedozwolony czyn, stanowi w pewnym sensie zadośćuczynienie dla społeczeństwa i całego systemu prawa karnego. Stan ten określa się funkcją sprawiedliwościową.
Prawo karne ma również za zadanie ochronę dóbr materialnych i duchowych. Ochrona mienia, prywatnych lub państwowych przedmiotów itp., jest określana przez funkcja ochronna.
Oprócz karania przestępców w celu zadośćuczynienia za przewinienie, celem prawa karnego jest także zrekompensowanie zła jakie wiąże się z popełnionym przestępstwem (funkcja kompensacyjna). Dodatkowo, istnieje funkcja gwarancyjna, która zapewnia nam zmniejszenie nadużyć i popełniania przestępstw z powodu wysokich i surowych kar.

Kto zajmuje się prawem karnym?

Miejscem, w którym możemy liczyć na pomoc w przypadku spraw karnych, jest kancelaria prawna. Prawnicy, którzy w niej pracują, pomogą nam w wielu sprawach. Przede wszystkim, w kancelarii uzyskamy wszystkie informacje o naszych prawach oraz o skutkach popełnionego czynu.
Oprócz tego, prawnicy pomogą nam wystosować odpowiednie pisma do konkretnych organów.
Najczęstsze sprawy, które dotyczą prawa karnego, pochodzą z prawa skarbowego i podatkowego, rynku finansowego czy prawa gospodarczego. Tak więc wszelkie oszustwa podatkowe, nieścisłości w dokumentach finansowych i podobne przestępstwa, zostaną przedstawione prokuraturze.
Kancelaria prawna zrzesza prawników, który pomogą nam na każdym etapie prowadzenia sprawy. Na samym początku, sporządzane są zawiadomienia o popełnionych przestępstwach. Następnie, po sporządzeniu takiej dokumentacji, rozpoczyna się postępowanie przygotowawcze. Prawnicy mogą pomóc osobom pokrzywdzonym już na etapie drogi sądowej. Ich celem jest zapewnienie obrony swoich klientów, pełne doradztwo w całej sprawie oraz realizacja praw klientów.


next page next page close

Kiedy warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej?

Kiedy warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej?

W dzisiejszych czasach, system prawny jest bardzo rozbudowany. Prawem i udzielaniem porad zajmują się prawnicy, adwokaci, radcy prawni i inni. Każdy z nas, mając określony problem natury prawnej, może udać się do kancelarii prawniczej lub innej i uzyskać poradę lub pomoc. Nie zawsze, każda sprawa musi się bowiem kończyć rozprawą sądową. Często wystarczy zasięgnąć porady u prawnika czy wystosować odpowiednie pismo.
Kancelaria – zarówno adwokacka, jak i prawnicza i inna – zrzesza prawników, których kompetencje pozwolą nam nie tylko zrozumieć naszą sprawę. Dzięki wizycie w kancelarii, każdy z nas będzie wiedział, w jaki sposób pozbyć się problemu. Uzyskanie spadku w danej wysokości, wygranie sprawy rozwodowej czy zasądzenie wysokich alimentów, to sprawy, w których szczególnie pomogą nam prawnicy. Warto pamiętać, że wszystkie te rodzaje spraw pochodzą z prawa rodzinnego.

Spadek, rozwód i alimenty

Te trzy sprawy zazwyczaj wymagają zasięgnięcia porady u adwokatów lub prawników.
Sprawa spadku jest niełatwa ze względu na okoliczności. Nie zawsze zmarły zdąży spisać swój testament – w takiej sytuacji następuje podział majątku osoby zmarłej między najbliższych członków rodziny. Gdy spadek, według niektórych zostanie podzielony nierówno lub niesprawiedliwie – sprawa taka najczęściej kończy się procesem sądowym. Aby się do niego odpowiednio przygotować, należy skorzystać z pomocy, jaką oferuje niejedna kancelaria – polecamy pomoc świadczona w Toruniu przez adwokat Głowacką.
W sprawach rozwodowych często poruszane są kwestie alimentów. Dlatego, rola adwokatów rozwodowych polega również na zajęciu się sprawą alimentów. Rozwód przyczynia się bowiem do rozdzielenia dziecka z jednym z rodziców, przez co nad jednym (najczęściej nad ojcem) ciąży obowiązek płacenia świadczeń. Sąd ustala wysokość alimentów, a rolą kancelarii jest dotarcie do rodzica zobowiązanego i wystosowanie odpowiednich pism.

Jak wybrać odpowiednią kancelarię?

Przede wszystkim, warto wiedzieć, że obecnie istnieją kancelarie, które specjalizują się ściśle w trzech wymienionych wyżej rodzajach spraw. Adwokaci rozwodowi, czy kancelarie działające głównie w sprawach spadkowych, będą ‘pewniejsze’. Warto szukać takich kancelarii, które cieszą się niejednym sukcesem. Wiele wygranych spraw i zaufanie dawnych klientów, to podstawowe cechy, jakie powinna posiadać dobra kancelaria prawnicza.
Poza tym, małżonkowie, którzy chcą się rozwieść, powinni szukać adwokata, który zajmuje się przede wszystkim sprawami rozwodowymi. Adwokat lub prawnik, który specjalizuje się w tej dziedzinie, gwarantuje nam wygraną sprawę. W ten sposób należy szukać kancelarii w przypadku każdego problemu. Prawnicy pracujący w kancelarii, która rozwiązuje sprawy ściśle związane z rozwodami, alimentami i spadkami, będą mieli bogatsze doświadczenie i rozległą wiedzę.
Warto jednak pamiętać, że kancelarie, które zajmują się każdą sprawą, również zrzeszają kompetentnych prawników. Przed wyborem odpowiedniej kancelarii, warto więc zapoznać się z polem działania prawników.


next page next page close

Rejestracja suplementów diety – jak to zrobić?

Rejestracja suplementów diety – jak to zrobić?

Obecnie, w sytuacji stale rosnącego zainteresowania suplementami diety, zwiększa się Take ilość zakładów produkcyjnych. Suplementy diety, jako zdrowe dodatki do diety każdego z nas, muszą być najpierw zatwierdzone i zarejestrowane, zanim nawet rozpocznie się pierwszy etap ich produkcji.
Na samym początku, konieczne jest zatwierdzanie zakładów, które zajmują się produkcją suplementów diety. Należy złożyć odpowiedni wniosek we właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej. Wniosek ten należy złożyć najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem produkcji. Zatwierdzanie zakładu nie dotyczy zakładów, które prowadzą sklepy internetowe i inną formę sprzedaży wysyłkowej.

Jak wygląda rejestracja suplementów?

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny, to organy, które zajmują się rejestracją i zatwierdzaniem produktów spożywczych, w tym suplementów diety. Wniosek rejestrację należy złożyć u nich. Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli jest dokumentem, na podstawie którego Państwowy Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenie informujące o dokonaniu wpisu. Organ ten może zarejestrować, zatwierdzić, warunkowo zatwierdzić czy przedłużyć, zawiesić i wycofać działanie zakładów.
Rejestracja suplementów diety pozwala na bezpieczne wprowadzenie produktów do obrotu. Rynek polski i europejski jest pełen różnych produktów, mających zadanie wspomagać i dopełniać naszą dietę.

Suplementy diety występują w różnej formie. Tabletki, saszetki czy syropy – wszystkie formy podlegają obowiązkowej rejestracji. Każdy produkt, który jest dopuszczony do sprzedaży, koniecznie musi być zatwierdzony przez właściwy organ. W przypadku rozprowadzania suplementów niezatwierdzonych, na producenta nakładana jest kara. Suplementy diety, które są produktami z pogranicza leków, stają się coraz bardziej popularne. Łatwy dostęp, smak i różnorodność, to tylko niektóre zalety, które przyciągają rzeszę klientów. Suplementy powinny być wyposażone we wszelkie istotne substancje mineralne i odżywcze, które faktycznie zapewnią nam uzupełnienie diety.

Jak wybrać odpowiednią kancelarię?

rejestrowanie suplementów dietyKancelaria prawna specjalizująca się w prawie żywnościowym jest organem, który ustala i reguluje akty prawne związane z wprowadzaniem na rynek żywności. Suplementy diety, które stanowią jedynie uzupełnienie diety podstawowej, muszą być zgodne z wszelkimi normami prawnymi. Ich zawartość musi się zgadzać ze ścisłymi wytycznymi.
Istotne na początku jest rozpoznanie możliwości, która pozwoli nam dokonanie rejestracji suplementu diety na terenie Polski i Europy. Poza tym, rejestracja obejmuje także odpowiednie oznakowanie produktu. Zdobycie pozytywnych opinii uprawnionych jednostek badawczych dodatkowo wpłynie na decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Rejestracja suplementów diety

Obowiązek rejestracji suplementów diety panuje na terenie całej Unii Europejskiej. Nie można rozpoczynać produkcji bez zezwolenia Państwowego Inspektora Sanitarnego – suplementy diety, ze względu na swoją różnorodność i popularność, muszą być dokładnie przygotowane, oznakowane i sprawdzone. Jako produkty, które wykorzystywane są w celu poprawy zdrowia, suplementy muszą być bezpieczne.
Co jednak decyduje o wprowadzeniu do obrotu suplementów diety? – Jest to pozytywne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości oraz odpowiedni skład i prezentacja suplementów. Istotne jest również prawidłowe oznakowanie produktów. Obecnie, na rynek wprowadzana jest coraz większa ilość rozmaitych suplementów diety.


Specjaliści w zakresie prawa żywnościowego, sprawdź ofertę kompleksowej obsługi prawnej firm rejestrujących suplementy.


next page next page close

Radcowie prawni – czym się zajmują?

Radcowie prawni – czym się zajmują?

Sprawy cywilne może nie są tak wymagające, jak sprawy karne, ale pomimo wszystko należy pamiętać, że i tak są również trudne zagadnienia, których możemy nie rozumieć. Na 100%, wypadało, ażeby posiadać stosowną podporę, po to, by ktoś mógł nam, jednakże towarzyszyć i doradzać w całej sprawie. (więcej…)


next page next page close

W czym może nam pomóc radca prawny?

W czym może nam pomóc radca prawny?

Kim jest radca prawny?

Radca prawny to osoba, do której możemy się udać w momencie, gdy potrzebujemy ważnej porady prawnej. Radca prawny może podpowiedzieć nam, jak musimy zachować się w danej sytuacji, co zrobić lub do kogo pójść, kiedy znajdziemy się w niekomfortowej lub niebezpiecznej dla nas sytuacji na tle prawnym. Jest to prawnik, który zdobył dodatkowe wykształcenie, dzięki któremu ma także więcej uprawnień. Może ona także reprezentować nas w sądzie oraz w urzędach. Jednak, w przeciwieństwie do adwokata, radca prawny nie może bronić nas w każdej sprawie. Posiada on bowiem pewne ograniczenia i to między innymi różni go od adwokata – mówi nam jeden z pracowników Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Lipiński & Walczak.

Jak zostać radcą prawnym?

Żeby zostać radcą prawnym, należy ukończyć studia prawnicze, odbyć kilkuletnią aplikację radcowską oraz zdać egzamin państwowy z bardzo wysokim wynikiem. Powinien on także odznaczać się wszystkimi cechami, jakie powinien posiadać dobry radca prawny. Jedną z cech jest na przykład nieskazitelność charakteru. Radca prawny powinien być sprawiedliwy, bystry, domyślny oraz obiektywny. Najważniejszą sprawą powinna być dla niego sytuacja klienta. Przyszły radca prawny powinien odbyć kilkuletnią aplikację pod okiem szanowanego radcy prawnego, po to, by jak najwięcej nauczyć się o swoim przyszłym zawodzie. Podczas praktyki, student powoli nabiera wstępnego doświadczenia.

Jakie są jego kompetencje?

Do kompetencji radcy prawnika należy przede wszystkim doradztwo prawne. Radca prawny także zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych i często bierze udział w opracowywaniu projektów prawnych. Ponadto, każdy radca prawny ma obowiązek należności do samorządu radców prawnych. Ów samorząd jest odpowiedzialny za odpowiednie warunki, w których radcy prawni będą wykonywać swoje obowiązki.

adwokaci

Radca prawny a adwokat

Bardzo często te dwa zawody są ze sobą mylone. Adwokat i radca prawny są faktycznie bardzo zbliżone do siebie, jednak istnieją między nimi pewne różnice. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, radca prawny musi pracować w ramach stosunku pracy. Może on zostać zatrudniony w kancelariach, w których jego wspólnikami będą inni radcy prawni, adwokaci lub prawnicy. Ponadto, adwokat ma szersze uprawnienia od radcy prawnego. Radca prawny bowiem posiada pewne ograniczenia, co do prowadzonych spraw. Adwokat natomiast może zająć się każdą sprawą, niezależnie z jakiej dziedziny prawa ona pochodzi.

Kiedy możemy zgłosić się do niego?

Do radcy prawnego możemy zgłosić się w momencie, gdy nie potrafimy sobie poradzić z sytuacją na tle prawnym, w której się znaleźliśmy. Jeśli potrzebujemy pilnie napisać konkretne pismo do urzędu, a nie wiemy jak, radca prawny na pewno nam w tym pomoże. Jednak nie zawsze możemy liczyć na pomoc radcy prawnego, ze względu na jego ograniczenia w uprawnieniach. Istnieje także możliwość otrzymania darmowej pomocy prawnej. Jest to bardzo dobra opcja, ponieważ zazwyczaj porady prawne i inna pomoc ze strony prawników, adwokatów i radców prawnych jest dość kosztowna.


next page next page close

Ile kosztują usługi adwokata rodzinnego w sprawie o rozwód?

Ile kosztują usługi adwokata rodzinnego w sprawie o rozwód?

Wszelkie koszty są przede wszystkim ustalone indywidualnie w umowie z kancelarią adwokacką. Obecnie takie koszty na rynku są bardzo zróżnicowane, dlatego nie można nawet ustalić średniej wyceny takiej usługi. Wiele zależy od tego, czy będzie to rozprawa o rozwód z orzeczeniem o winie czy tez bez. Dodatkowe czynniki to m.in. długość trwania sprawy oraz stopień jej skomplikowania. (więcej…)


next page next page close

Jak znaleźć odpowiedniego detektywa? Co powinniśmy o nich wiedzieć?

Jak znaleźć odpowiedniego detektywa? Co powinniśmy o nich wiedzieć?

Chyba najważniejszym krokiem przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego detektywa, jest sprawdzenie o nim opinii, a także upewnienie się, że posiada on odpowiednie uprawnienia i licencję. (więcej…)


next page next page close

Kary za niepłacenie informacji

Kary za niepłacenie informacji

W różnych sytuacjach mamy do czynienia z przyznawaniem alimentów. Podczas rozwodu małżonków sąd określa wielkość świadczeń dla obu małżonków. Jeśli rodzice są w realnej separacji lub gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego jedna ze stron może wystąpić do sądu by ta druga łożyła na utrzymanie dziecka. (więcej…)


next page next page close

Wycena nieruchomości – czy to się opłaca?

Wycena nieruchomości – czy to się opłaca?

 W Polsce ciągle mamy do czynienia z niedoborem mieszkań. W wielu miastach deweloperzy budują nowe mieszkania, ale są ze względu na wysoką cenę nie są one na każdą kieszeń. Mieszkania developerskie są średnio o około 30 procent droższe od mieszkań używanych. Poza tym decydując się na zakup mieszkania w tak zwanym stanie developerskim musimy mieć jeszcze zabezpieczone spore środki na wykończenie mieszkania. W przypadku rynku wtórnego często mieszkania są po generalnym remoncie, wymagają ewentualnie tylko odświeżenia.

Sprawa dla rzeczoznawcy

Kupno mieszkania wiąże się z wydatkiem dużej kwoty pieniędzy. Często cena mieszkania jest mocno zawyżona przez sprzedającego. Warto, zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy kupna własnego wymarzonego mieszkania, zaczerpnąć opinii fachowca, który rzetelnie wyceni i oceni czy nasz zakup jest wart żądanych pieniędzy. Taką osobą jest rzeczoznawca majątkowy. Jest to osoba, która zawodowo zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Wycena nieruchomości dokonana przez rzeczoznawcę musi być rzetelna, bezstronna, zgodna ze stanem faktycznym. Rzeczoznawcy muszą wykonywać swoje zawodowe czynności ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, kierując się bezstronnością w dokonywanej wycenie, swoją pracę muszą wykonywać zgodnie w przepisami prawa i standardami zawodowymi. Ponadto, każdy rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. Musi przekazywać wyciągi z wycen szacunkowych organom prowadzącym rejestr nieruchomości. Rzeczoznawcy muszą stale doskonalić swoje umiejętności, muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zawód rzeczoznawcy majątkowego podlega ochronie prawnej i jest regulowany przepisami prawa. Aby zawodowo móc wyceniać nieruchomości trzeba posiadać specjalne uprawnienia, które nadaje Minister Infrastruktury i Budownictwa. Ministerstwo prowadzi Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych, do którego muszą zostać wpisani wszyscy rzeczoznawcy. Taki rejestr jest jawny, publiczny i każdy może sprawdzić czy dana osoba jest uprawniona do dokonywania wyceny nieruchomości.

Zaufaj specjaliście i oceń wartość nieruchomości

nieruchomości

W niektórych sytuacjach wycena dokonywana przez rzeczoznawcę jest konieczna. Tak jest na przykład w sytuacji, jeżeli zbywana jest nieruchomość publiczna lub trzeba ustalić wysokość odszkodowania przy wywłaszczeniach, w przypadku sporów sądowych dotyczących nieruchomości lub przy aktualizacji rocznych opłat użytkowania wieczystego. Oprócz wyceny nieruchomości rzeczoznawcy majątkowi mogą sporządzać różne opracowania i ekspertyzy dotyczące rynku nieruchomości i doradztwa, wyceny bankowo-hipotecznej nieruchomości, konieczności oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali, skutków zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i inne. Nie ma obowiązującego cennika za wykonanie wyceny. Wynagrodzenie jest umowne, indywidualnie ustalane pomiędzy klientem i rzeczoznawcą. Wycena nieruchomości dokonywana przez osoby do tego nieuprawnione, czyli niebędące rzeczoznawcami majątkowymi, wpisanym do rejestru rzeczoznawców, jest prawnie zabroniona i grozi za to kara aresztu, grzywny, albo nawet ograniczenia wolności.


next page next page close

Obsługa prawna spółek gwarancją profesjonalizmu

Obsługa prawna spółek gwarancją profesjonalizmu

W dobie dużego bezrobocia i problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy wiele osób rozważa założenie własnej firmy, ale często powstrzymuje ich przed tym strach i obawa, że nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, które mogą być potrzebne we własnej działalności gospodarczej. (więcej…)


next page next page close

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

W wielu miastach są organizowane szkolenia, kursy z różnych branż i specjalności. Pozwalają na zdobycie nowych uprawnień, dzięki, którym możemy znaleźć ciekawą, dobrze płatną pracę. Posiadając zaświadczenia o ukończeniu różnych kursów jesteśmy atrakcyjniejszymi kandydatami do pracy. Niestety, przeważnie udział w szkoleniach jest płatny, a ceny niektórych kursów sięgają nawet kilkaset złotych. Jeżeli jesteśmy zainteresowani zdobyciem na przykład uprawnień elektrycznych we Wrocławiu i nie wiemy gdzie w tym celu powinniśmy się zgłosić, to wystarczy, że wpiszemy w wyszukiwarkę internetową: „uprawnienia sep Wrocław” i znajdziemy listę firm, które oferują takie szkolenia.

SEP dla pracowników w Twojej firmie

Ośrodki szkoleń i egzaminów kwalifikacyjnych sep szkolą i egzaminują kandydatów na uprawnienia zawodowe kategorii D i E. Ośrodki dysponują nowoczesna bazą szkoleniową i zatrudniają pracowników z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy są członkami SEP. Wywodzą się z renomowanych biur projektowych, pracowników naukowych znanych i cenionych uczelni wrocławskich. Szkolenia oparte są o wymogi obowiązującego prawa energetycznego, budowlanego i przepisów branżowych a także zarządzeń Unii Europejskiej. Uprawnienia sep w zakresie kategorii D potrzebne są na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym a w zakresie kategorii E na stanowisku eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym. Uczestnicy szkoleń po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów otrzymują zaświadczenia o posiadaniu uprawnień. Dzięki funduszom unijnym są także czasami organizowane bezpłatne szkolenia, kursy „uprawnienia elektryczne do 1kV” przygotowujące do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji określonych urządzeń, sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, instalacji. Uczestnikami bezpłatnych kursów unijnych „uprawnienia sep” mogą być wyłącznie osoby, które spełniają warunki przewidziane w projekcie unijnym. Często jest to oferta dla osób powyżej 50 roku życia, z określonym wykształceniem, najczęściej najwyżej średnim.

sep_uprawnienia

Czasami pierwszeństwo mają kobiety, osoby niepełnosprawne. Osoba, która chce skorzystać z takiego kursu i spełnia wszystkie niezbędne wymagania musi zapisać się osobiście w siedzibie ośrodka lub wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się między innymi z budową, zasadami działania, doboru wybranych urządzeń, sieci, instalacji o napięciu do 1 kV, zasadami prawidłowego wykonania instalacji i zasadami przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych, z zakresem i terminami wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, metodami ochrony przeciwporażeniowej, metodami uwalniania porażonych i udzielania pierwszej pomocy, przepisami bhp. Kursy na uprawnienia SEP trwają od 40 do 90 godzin. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przez komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uczestnicy otrzymują świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci do napięciu do 1kV.


next page next page close

Czy upadłość konsumencka niesie za sobą konkretne korzyści?

Czy upadłość konsumencka niesie za sobą konkretne korzyści?

Każda osoba, która jest konsumentem może również zostać dłużnikiem. Niestety, dłużnicy czasami stają się niewypłacalni, co sprawia, że skupiają na sobie uwagę wierzycieli, którymi mogą być np. specjalistyczne firmy zajmujące się windykacją oraz komornicy, którzy to pragną zająć majątek dłużnika, w celu zrekompensowania strat finansowych wierzyciela. (więcej…)


next page next page close

Co wiesz o prawie upadłościowym firmy?

Co wiesz o prawie upadłościowym firmy?

Prawo upadłościowe i naprawcze to zbiór przepisów, które dotyczą sposobu postępowania wierzycieli, którzy wspólnie chcą dochodzić swoich praw w stosunku do niewypłacalnego dłużnika. Zawarte są w nim również informacje czym skutkuje ogłoszenie upadłości oraz co to jest upadłość konsumencka, kogo i w jakich sytuacjach dotyczy. (więcej…)


next page next page close

Alimenty bez rozwodu – czy można je otrzymać?

Alimenty bez rozwodu – czy można je otrzymać?

Coraz więcej małżeństwa się rozpada, na różnych etapach związku. Problem jest, gdy takie małżeństwo ma dzieci. Wtedy wynikają problemy choćby ze sprawowaniem opieki nad dziećmi oraz z egzekwowaniem alimentów. Alimenty płacone są na dzieci, osoba, która nad nimi sprawuje opiekę, wykorzystuje je na utrzymanie dzieci. Walka o przyznanie alimentów nie jest więc łatwa.

Na jakim poziomie powinny być alimenty?

Często zdarza się, że występują różnice poglądów, dotyczące tego, ile takie alimenty mają wynosić. Jest to ustalane na podstawie tego, ile taka osoba która ma być obciążona alimentami, zarabia. Tutaj często są to możliwości do negocjacji, ale też z tego powodu wiele osób uchyla się od płacenia alimentów. Ściągalność alimentów jest na bardzo niskim poziomie. Tutaj grę wchodzą różne uwarunkowania. Na ogół opiekę nad dzieckiem przyznaje się matce. Tymczasem mężczyźni, zdecydowana większość z nich, uchyla się przed płaceniem alimentów lub płaci nieterminowo.

Zdarzają się też różnego rodzaju ucieczki, wyjazdy z granice lub rezygnacja z pracy oficjalnej, by alimenty nie mogły być z tej pensji potrącane. Wielu takich ojców prędzej czy później zaczyna pracować na czarno. Przyznanie alimentów nie oznacza więc jeszcze, że osoba obarczona takim obowiązkiem będzie się z niego wywiązywać. W celu zapewniania ochrony takim dzieciom, na które nie są płacone alimenty, wcale lub są płacone nieterminowo, stworzono fundusz alimentacyjny. Am on za zadnie pilnować tego, by określana kwota była wpłacana na konto tego dziecka. Potem taki fundusz od ojców ściąga te alimenty. Co ważne, w razie wątpliwości co do ojcostwa, ojciec, który się nie poczuwa się do sprawowania tej finansowej opieki nad dzieckiem, który poddaje w wątpliwość swoje ojcostwo – powinien jak najwcześniej dowieść swoich ewentualnych racji. Inaczej te kwoty płacone na wychowanie tego dziecka nie zostaną mu zwrócone. Nawet, jeśli matka dziecka wprowadzała go w błąd przez lata co do ojcostwa. Jest tak dlatego, że alimenty płaci się na rzecz dziecka – a to przyjmuje je w dobrej wierze, czyli nie zdaje sobie sprawy, że osoba płacąca takie alimenty nie ma takiego obowiązku.

Test na ojcostwo a alimenty

Nawet więc jeśli po latach taki ojciec zrobi testy i okaże się, że nie jest ojcem biologicznym, nie odzyska wpłaconych sum. Tutaj więc lepiej jest takie sprawy w razie wątpliwości od razu wyjaśniać, by nie było takich problemów, że płaciło się sumy na nie swoje dziecko. W przypadku jakichkolwiek spraw sądowych związanych z tego typu zagadnieniem, zawsze na pierwszym miejscu sąd ma za zadnie zajść się dobrem dziecka.

Przyznanie alimentów

Dlatego takie warunki muszą zostać dopełnione, niezależnie od interesów ojca dziecka i matki dziecka. W większości przypadków dziecko pozostaje z matką. Często sadowe batalie są niestety wywoływane przez ojców, którzy właśnie nie ze względu na dobro dziecka, ale ze względu na to, ze będą obciążeni kosztami, starają się walczyć z matką dziecka o sprawowanie opieki. Mimo protestów ojców, którzy są źle traktowani w sądach – niestety większość tych pobudek jest właśnie taka.

Więcej informacji dla osób poszukujących: adwokat rodzinny Łabentowicz. Pamiętajcie aby o szczegółowe porady prawne pytać wyłącznie prawników.


next page next page close

Kiedy zasięgnąć rady prawnika?

Prawo jest niestety czymś, co dotyczy każdego z nas. Wbrew pozorom jest ono obecne w naszym codziennym życiu, wpływa na nie. Każdego dnia musimy się z nim liczyć, brać je pod uwagę. Dlatego warto mieć o nim choć niewielkie pojęcie. Nie bez powodu mówi się przecież, że nieznajomość prawa szkodzi. Natomiast kłopoty z nim związane mogą dopaść każdego z nas. Często wydaje nam się, że dotyczą one tylko przestępców, osób z marginesu społeczeństwa, że my sami nigdy nawet nie będziemy mieli okazji, żeby wejść do sądu. Ale niestety często niewiele ma to wspólnego z prawdą, o czym dowiadujemy się z własnego doświadczenia.

Na kłopoty prawnik

Wystarczy przecież wypadek samochodowy, stłuczka, by już być zmuszonym do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. A tego typu sytuacje zdarzają się każdemu z nas, nawet najbardziej ostrożnym i najlepszym kierowcom. Chwila nieuwagi i problem gotowy. Na szczęście w takiej sytuacji z tarapatów wyciągnie nas dobry prawnik. Żeby tak się jednak stało, musimy go najpierw znaleźć. Często zdarza się również, że mamy kłopoty z nieuczciwymi pracodawcami lub z powodu swojego braku rozsądku popadamy w długi. Nierzadkie są także problemy z podziałem spadku. Takie sytuacje zawsze bywają stresujące i kosztują nas sporo nerwów, chcemy je jak najszybciej rozwiązać. A nie ma na to lepszego sposobu niż porządny adwokat. Jak jednak takiego znaleźć? Skąd wziąć porządnego prawnika? Nie jest to takie proste, choć obecnie istnieje naprawdę sporo osób zajmujących się tą profesją. Ale co z tego skoro część z nich zupełnie się do tego zawodu nie nadaje, a dodatkowo zupełnie nie ma doświadczenia. Każdy prawnik zresztą zajmuje się nieco innymi sprawami i w innych jest dobry. Skąd więc dowiedzieć się, które biuro adwokackie najlepiej odwiedzić? Warto kierować się opiniami innych osób. Ci najlepsi prawnicy mają już zresztą zazwyczaj wyrobioną renomę w swojej okolicy, są znani. Porozmawiajmy z kimś z naszego otoczenia, kto miał podobny problem. On nam na pewno poleci jakiegoś prawdziwego profesjonalistę. W końcu nie my jedni zmagamy się z rozmaitymi kłopotami, nie tylko my musimy im stawiać czoła. Jednak z pomocą odpowiedniej osoby na pewno nam się uda z nich wybrnąć i już wkrótce pozostanie nam o nich jedynie mgliste wspomnienie. Trzeba tylko zamiast ich unikać, spróbować je rozwiązać.

Artykuł powstał dzięki wsparciu kancelarii adwokat-walczak.pl z Konina.


Prawo karne – czego dotyczy?

Prawo karne, podobnie jak podobne kodeksy, określa czyny dozwolone i zabronione. Oprócz...
article post

Kiedy warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej?

W dzisiejszych czasach, system prawny jest bardzo rozbudowany. Prawem i udzielaniem...
article post

Rejestracja suplementów diety – jak to zrobić?

Obecnie, w sytuacji stale rosnącego zainteresowania suplementami diety, zwiększa się...
article post

Radcowie prawni – czym się zajmują?

Sprawy cywilne może nie są tak wymagające, jak sprawy karne, ale pomimo wszystko należy...
article post

W czym może nam pomóc radca prawny?

Kim jest radca prawny? Radca prawny to osoba, do której możemy się udać w momencie, gdy...
article post

Ile kosztują usługi adwokata rodzinnego w sprawie o rozwód?

Wszelkie koszty są przede wszystkim ustalone indywidualnie w umowie z kancelarią...
article post

Jak znaleźć odpowiedniego detektywa? Co powinniśmy o nich wiedzieć?

Chyba najważniejszym krokiem przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego detektywa,...
article post

Kary za niepłacenie informacji

W różnych sytuacjach mamy do czynienia z przyznawaniem alimentów. Podczas rozwodu...
article post

Wycena nieruchomości – czy to się opłaca?

 W Polsce ciągle mamy do czynienia z niedoborem mieszkań. W wielu miastach deweloperzy...
article post

Obsługa prawna spółek gwarancją profesjonalizmu

W dobie dużego bezrobocia i problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy...
article post

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

W wielu miastach są organizowane szkolenia, kursy z różnych branż i specjalności....
article post

Czy upadłość konsumencka niesie za sobą konkretne korzyści?

Każda osoba, która jest konsumentem może również zostać dłużnikiem. Niestety, dłużnicy...
article post

Co wiesz o prawie upadłościowym firmy?

Prawo upadłościowe i naprawcze to zbiór przepisów, które dotyczą sposobu postępowania...
article post

Alimenty bez rozwodu – czy można je otrzymać?

Coraz więcej małżeństwa się rozpada, na różnych etapach związku. Problem jest, gdy takie...
article post

Kiedy zasięgnąć rady prawnika?

Prawo jest niestety czymś, co dotyczy każdego z nas. Wbrew pozorom jest ono obecne w...
article post