rss search

next page next page close

Odszkodowanie – jak je uzyskać?

Odszkodowanie – jak je uzyskać?

Na samym początku, warto podkreślić, że istnieje wiele różnych rodzajów odszkodowania. Najbardziej znanymi są:

  • Odszkodowanie OC – jest to odszkodowanie majątkowe. Jest ono wypłacane w przypadku wyrządzenia szkód innym osobom. Dzieli się je na dobrowolne oraz obowiązkowe.
  • Odszkodowanie AC, czyli autocasco – dotyczy wypłacenia należnej sumy za kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie naszego samochodu.
  • Odszkodowanie powypadkowe – należność wypłacana jest w momencie, gdy ulegamy wypadkowi. Suma odszkodowania może pokryć szkody powstałe wskutek wypadku. Często jednak, pieniądze te muszą pokryć rehabilitację, gdy stan uczestnika wypadku jest bardzo ciężki.
  • Odszkodowanie od ubezpieczenia na życie – ten rodzaj odszkodowania otrzymuje rodzina zmarłego, który był ubezpieczony.

pomoc prawnika w odzyskaniu odszkodowaniaSame szkody dzielą się również na parę rodzajów. Najbardziej znaną jest szkoda osobowa – jest to rodzaj szkody dotyczący uszczerbku zdrowia i śmierci, spowodowany przez osoby trzecie. Szkoda rzeczowa dotyczy kradzieży lub uszkodzenia samochodu lub innego pojazdu. W przypadku szkody nieruchomości – ma miejsce wtedy, gdy dom zostanie obrabowany lub zniszczony. Wypadek w pracy – gdy nasze ciało zostaje uszkodzone i narażone na utratę zdrowia lub życia w miejscu naszej pracy, należy zasięgnąć porady lekarza. Do szkód mogą należeć również popełnione błędy przez profesjonalistów, np. lekarzy, adwokatów, notariuszy, architektów itp. Wypadek za granicą i pozostałe rodzaje szkód również pozwalają nam na uzyskanie odszkodowania.

Odszkodowanie dzięki pomocy adwokata

Niezależnie od sytuacji, zawsze możemy zgłosić się do adwokata po pomoc. Obecnie, funkcjonuje wiele kancelarii adwokackich, które zajmują się sprawami ściśle powiązanymi z uzyskiwaniem odszkodowań. Korzyści, jakie płyną z nawiązania współpracy z adwokatem, lub z całą kancelarią adwokacką, są liczne. Istnieje bowiem wiele kontrowersji na temat tego, czy lepiej jest wybierać firmy odszkodowawcze czy korzystać z porad adwokatów.
Adwokaci traktują każdą sprawę indywidualnie. Wszelkie szkody, których doznaliśmy, są zupełnie inne. Z tego też powodu, adwokaci dokładnie opracowują bieg wydarzeń, przesłuchują biegłych i informują nas na bieżąco o postępach sprawy. Dodatkowo, adwokat może reprezentować nas w sądzie. Często, większymi sprawami o odszkodowanie zajmują się całe kancelarie adwokackie. Zespół adwokatów, którzy prowadzą sprawy o odszkodowania, współpracuje z zaufanym zespołem lekarzy, komorników lub innych specjalistów w danej dziedzinie. Dzięki temu, możliwe jest zdobycie wiarygodnych faktów np. na temat błędu lekarskiego, błędu notariusza i innych.

Jak wiadomo, za usługi te należy nieraz bardzo dużo zapłacić. Jednak trzeba mieć świadomość, iż sami nie jesteśmy w stanie wywalczyć odszkodowanie ze względu na brak dostatecznej wiedzy, jaką posiada adwokat. Korzystając z pomocy adwokata, dowiemy się jakie dokumenty należy składać w miarę rozwoju sprawy i do jakich instytucji. Adwokaci, dzięki doświadczeniu i wiedzy w zakresie prawa, wystosują właściwe pisma w naszym imieniu. Aby ubiegać się o odszkodowanie, należy przedstawić dowód naszej szkody. Nasz adwokat poleci nam zebranie dokumentacji medycznej lub wypadkowej. Poza tym, adwokat będzie w stanie podpowiedzieć nam jakie mamy szanse na wygraną oraz określi wysokość odszkodowania, adekwatną do naszej szkody. Pomoc adwokata jest nieoceniona w każdym przypadku.
Warto jednak pamiętać, że zawsze mamy możliwość skorzystać z pomocy adwokata przydzielanego z urzędu. Musimy jedynie wybrać adwokata specjalizującego się w sprawach odszkodowań, np. Minkus. Poza tym, wystosowanie odpowiedniego pisma i nakreślenie sprawy, pozwoli nam rozpocząć współpracę w walce o należne nam odszkodowanie.


next page next page close

Praca dla lekarza za granicą – jak ją zdobyć?

Praca dla lekarza za granicą – jak ją zdobyć?

W Internecie możemy natknąć się na wiele ogłoszeń związanych z pracą dla lekarza lub pielęgniarki w zagranicznym szpitalu. Takich ofert jest ostatnimi czasy coraz więcej – dużo młodych osób wyjeżdża do innych krajów w celu poszukiwania pracy. (więcej…)


next page next page close

Wycena nieruchomości – czy to się opłaca?

Wycena nieruchomości – czy to się opłaca?

 W Polsce ciągle mamy do czynienia z niedoborem mieszkań. W wielu miastach deweloperzy budują nowe mieszkania, ale są ze względu na wysoką cenę nie są one na każdą kieszeń. Mieszkania developerskie są średnio o około 30 procent droższe od mieszkań używanych. Poza tym decydując się na zakup mieszkania w tak zwanym stanie developerskim musimy mieć jeszcze zabezpieczone spore środki na wykończenie mieszkania. W przypadku rynku wtórnego często mieszkania są po generalnym remoncie, wymagają ewentualnie tylko odświeżenia.

Sprawa dla rzeczoznawcy

Kupno mieszkania wiąże się z wydatkiem dużej kwoty pieniędzy. Często cena mieszkania jest mocno zawyżona przez sprzedającego. Warto, zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy kupna własnego wymarzonego mieszkania, zaczerpnąć opinii fachowca, który rzetelnie wyceni i oceni czy nasz zakup jest wart żądanych pieniędzy. Taką osobą jest rzeczoznawca majątkowy. Jest to osoba, która zawodowo zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Wycena nieruchomości dokonana przez rzeczoznawcę musi być rzetelna, bezstronna, zgodna ze stanem faktycznym. Rzeczoznawcy muszą wykonywać swoje zawodowe czynności ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, kierując się bezstronnością w dokonywanej wycenie, swoją pracę muszą wykonywać zgodnie w przepisami prawa i standardami zawodowymi. Ponadto, każdy rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. Musi przekazywać wyciągi z wycen szacunkowych organom prowadzącym rejestr nieruchomości. Rzeczoznawcy muszą stale doskonalić swoje umiejętności, muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zawód rzeczoznawcy majątkowego podlega ochronie prawnej i jest regulowany przepisami prawa. Aby zawodowo móc wyceniać nieruchomości trzeba posiadać specjalne uprawnienia, które nadaje Minister Infrastruktury i Budownictwa. Ministerstwo prowadzi Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych, do którego muszą zostać wpisani wszyscy rzeczoznawcy. Taki rejestr jest jawny, publiczny i każdy może sprawdzić czy dana osoba jest uprawniona do dokonywania wyceny nieruchomości.

Zaufaj specjaliście i oceń wartość nieruchomości

nieruchomości

W niektórych sytuacjach wycena dokonywana przez rzeczoznawcę jest konieczna. Tak jest na przykład w sytuacji, jeżeli zbywana jest nieruchomość publiczna lub trzeba ustalić wysokość odszkodowania przy wywłaszczeniach, w przypadku sporów sądowych dotyczących nieruchomości lub przy aktualizacji rocznych opłat użytkowania wieczystego. Oprócz wyceny nieruchomości rzeczoznawcy majątkowi mogą sporządzać różne opracowania i ekspertyzy dotyczące rynku nieruchomości i doradztwa, wyceny bankowo-hipotecznej nieruchomości, konieczności oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali, skutków zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i inne. Nie ma obowiązującego cennika za wykonanie wyceny. Wynagrodzenie jest umowne, indywidualnie ustalane pomiędzy klientem i rzeczoznawcą. Wycena nieruchomości dokonywana przez osoby do tego nieuprawnione, czyli niebędące rzeczoznawcami majątkowymi, wpisanym do rejestru rzeczoznawców, jest prawnie zabroniona i grozi za to kara aresztu, grzywny, albo nawet ograniczenia wolności.


next page next page close

Chcesz założyć firmę w Anglii? Przeczytaj nasz poradnik

Chcesz założyć firmę w Anglii? Przeczytaj nasz poradnik

Niezbędna pomoc przy zakładaniu firmy

Polacy w Wielkiej Brytanii coraz częściej decydują się na zakładanie własnej działalności gospodarczej traktując to jako alternatywę dla powrotu do kraju lub poszukiwania przez długi okres zatrudnienia w sytuacji kryzysu na rynku pracy w Wlk Brytanii. Własna działalność na Wyspach to świetny pomysł gdyż ten kraj bardzo mocno promuje wszelkie zaradne osoby starając się im pomagać w rozwijaniu biznesów, które przecież służyć będą pośrednio całemu krajowi. Niemniej angielskie prawo różni się od naszego w stopniu całkiem sporym mimo tego, że oba kraje należą do Unii Europejskiej. Dlatego tez zaleca się (taką radę usłyszymy także w brytyjskich urzędach) aby decydować się na zakładanie działalności gospodarczej w Anglii tylko mając pod ręką kogoś dobrze rozeznanego w miejscowych przepisach i mówiącego płynnie w miejscowym języku. Pozwala to uniknąć wielu błędów, które potem mogłyby być fatalne w skutkach gdyż jak w każdym kraju o silnie rozwiniętej sferze socjalnej, działalność gospodarcza w Wielkiej Brytanii obłożona jest mnóstwem i wiąże się z koniecznością uiszczania bardzo wysokich podatków. W przypadku ich nieopłacenia, nawet z powodu pomyłki lub niewiedzy, brytyjska firma prowadzona przez Polaka może zniknąć jeszcze szybciej niż się pojawiła.

Zakładanie i prowadzenie firmy pod nadzorem

Własna firma na Wyspach – to brzmi dumnie. Nie należy jednak pod żadnym pozorem działać na łapu-capu. Wlk Brytania to kraj, w którym organy państwa lubią posiadać bardzo szczegółową wiedzę o działaniu wszystkich podmiotów gospodarczych na jej terenie. Wiąże się to także z tym, że firma w Wielkiej Brytanii posiada znacznie więcej obowiązków w stosunku do pracownika niż przedsiębiorstwa w innych krajach. Z jednej strony jest to czynne regulowanie należności podatkowych i ubezpieczeniowych za pracowników a z drugiej jest to odprowadzanie bardzo wysokich stawek podatkowych, z których potem finansowane są usługi publiczne.

Zakładanie firmy w Wielkiej Brytanii

Działalność gospodarcza na Wyspach jest normowana do tego stopnia, że na własną rękę nie powinno się jej zakładać a w dodatku istnieje ścisły przepis prawa zabraniający samodzielnego jej prowadzenia – każdy biznes na Wyspach zobowiązany jest do posiadania zewnętrznego audytora. Bardzo wskazane jest też by rozbudowane formalności w Wielkiej Brytanii obecne w procesie zakładania swojego przedsiębiorstwa organizowane były przez wyspecjalizowane biura prawne. Nie są to usługi tanie lecz przedsiębiorstwo może stracić znacznie więcej na nawet przypadkowym niedostosowaniu się do przepisów niż na wynagrodzeniach dla wyżej wymienionych podmiotów.

Działalność indywidualna w Wielkiej Brytanii

Każda działalność gospodarcza  musi być poddawana stałej kontroli ze strony organów państwa. Jest to wymóg konieczny dla utrzymania opiekuńczej roli rządu nad obywatelami. Powoduje to jednak, że formalności na Wyspach, z którymi trzeba sobie dać radę decydując się na zakładanie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii są naprawdę uciążliwe.

Własna działalność  przyjmuje przede wszystkim formę identyczną z naszym samozatrudnieniem. Żadne pozwolenie na prowadzenie firmy nie jest potrzebne jednak naszym przyjacielem musi stać się rejestr firm – wtedy założenie spółki w Wielkiej Brytanii będzie łatwiejsze. Dopiero po uzyskaniu do niego wpisu możemy zacząć działalność gospodarczą. Właściwy w przypadku samozatrudnienia będzie rejestr gminy. By otrzymać do niego wpis będziemy potrzebowali 2 obligatoryjnych dokumentów: wypełnionych formularzy podatkowych oraz zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Zakładanie działalności gospodarczej pójdzie dużo szybciej jeśli w dołączonym do powyższych dokumentów wniosku o rejestrację znajdzie się bardzo dokładny opis tego czym będziemy się zajmować. Urzędnicy muszą dokładnie określić nasz profil i jeśli podamy im go w odpowiedniej formie to możemy zyskać nawet 2 tygodnie w procesie rejestracyjnym.


next page next page close

Jaką księgową wybrać?

Jaką księgową wybrać?

Prowadzenie księgowości nie należy do najłatwiejszych rzeczy. Szczególnie, że większość z nas ma nawet problemy z matematyką na podstawowym poziomie nie mówiąc o bardziej skomplikowanej rachunkowości. Dlatego rozliczanie PITów czy podatków chętnie przekazujemy do wykonania ludziom, którzy na tym się znają – w tym przypadku jest to najczęściej księgowa. Księgowa to już zawód – instytucja. W języku potocznym słyszymy często sformułowania typu: „muszę poradzić się mojej księgowej” albo „okej, ale musi na to zerknąć moja księgowa”. To wyraża duże zaufanie i przedstawia księgową jako osobę wszystkowiedzącą, która na pewno zna odpowiedź na pytania na jakie my nie znamy.

Rachunkowość dla każdego

Zwracając się zatem do biura rachunkowego musimy być świadomi, że pracują tu ludzie kompetentni tj. tacy dla których nasza sprawa wydaje się być łatwa. Dla nas te wszystkie bilanse, słupki czy podatki mogą wydać się bardzo skomplikowane jednak dla wprawnego biura rachunkowego to kwestia kilku chwila zanim się z tym uporają. Dodatkowo zlecając takim firmom nasze sprawy mamy pewność dobrze wykonanych rozliczeń co pozwoli nam uniknąć nieprzyjemności spowodowanych pomyłkami. Nikt z nas nie ma przecież przyjemności z tłumaczenia się przed Urzędem Skarbowym.

euroDlatego wybierając usługi biura księgowego zdawajmy się na doświadczenie. Dobrze wykształcona kadra nie tylko wykona bezbłędnie nasze polecenia ale będzie także ręczyła za ich poprawność do da nam spokojną głowę. Oczywiście w niektórych sprawach nie musimy od razu kierować się do biura rachunkowego ale jeśli posiadamy własną firmę to wydaje się być jak najlepszym rozwiązaniem. W przypadku kiedy nie mam zbyt dużo pracy związanej z księgowością warto przekazać ja firmie zewnętrznej zamiast zatrudniać na etat własną księgową. W ten sposób z pewnością zaoszczędzimy pieniądze. Pozostaje jeszcze jeden sposób załatwiania spraw księgowych – na własną rękę. Usługi księgowe załatwiane w ten sposób polecamy tylko i wyłącznie ludziom, którzy znają się na tyle na rachunkowości, że nie boją się przykrych konsekwencji wynikających z nieprawidłowego prowadzenia księgowości.


next page next page close

Jak zaoszczędzić pieniądze?

Jak zaoszczędzić pieniądze?

Ciągle borykasz się z brakami w portfelu? Wypłata nie starcza na spełnienie wszystkich Twoich marzeń i poszukujesz w związku z tym nowych sposobów, które pozwolą Ci zdobyć pieniądze? Nie wiesz jak zacząć oszczędzanie? Zachęcamy do zapoznania się z naszymi sposobami na oszczędzanie.

Odkładanie pieniędzy od razu po otrzymaniu wypłaty

Dobrym sposobem na oszczędzanie jest okładanie jakiejś sumy pieniędzy zanim zaczniemy wydawać pieniądze. Przykładowo gdy dostajemy wypłatę od razu okładamy z niej 100 zł, które przechowujemy w domu lub w banku. Dla osób, które obawiają się instytucji finansowych, dobrym pomysłem jest przechowywanie pieniędzy w „skarpecie”, chodzi o to by mieć rezerwę finansową w razie gdyby miało się coś stać i nagle potrzebowaliśmy większej kwoty. Ten sposób jest całkowicie bezpieczny, jednak dzięki niemu nie uda nam się w szybki sposób powiększyć zasobów naszego portfela. Zatem można spróbować połączyć ten sposób z nowoczesną bankową lokatą.

Lokata

Kiedy uda nam się zaoszczędzić większą sumę pieniędzy możemy pomyśleć o wpłaceniu jej na lokatę. Zwykle minimalna kwota, którą można wpłacać na lokatę wynosi 10 tysięcy, jednak zdarzają się lokaty na które można wpłacać już 1000 zł. Oprocentowanie lokat jest zmienne i obecnie waha się w okolicach 2-5% zależnie od banku, który wybierzemy. Warto poszukać oczywiście najkorzystniejszej dla nas oferty i tam wpłacić swoje pieniądze. W przypadku lokat ważne jet również to na jaki czas wpłacamy pieniądze i zależnie od tego czynnika możemy mieć zaproponowane inne oprocentowanie.

Forex

forex broker

Kolejnym pomysłem na oszczędzanie i  zdobywanie pieniędzy może być zainwestowanie w Forex. Forex jest to rynek walutowy, na którym sprzedaje się i kupuje hurtowo rozmaite waluty. Forex kierowany jest głównie dla dużych korporacji i państw, jednak nie ma żadnych przeciwwskazań by również osoba indywidualna spróbowała na nim swoich sił. Dzięki możliwości gry Forex demo mamy szansę nauczyć się jak wygląda rynek forex, w jaki sposób grać by osiągnąć jak najlepsze wyniki i mamy możliwość poznania dokładnie sposobu działania tego rynku walutowego. W przypadku gdy zdecydujemy się na ten sposób oszczędzania otrzymujemy pomoc profesjonalnych doradców klienta oraz brokerów forex, którzy pomagają w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych.

Rozwaga

Warto pamiętać o tym, że im większe ktoś gwarantuje nam zyski, tym prawdopodobnie większe jest ryzyko danej inwestycji. Dlatego też warto przedtem dobrze przemyśleć sprawę i zastanowić się czy lepiej jest zarobić większą kwotę pieniędzy w szybszy, ale też bardziej niepewny sposób czy jednak zdecydować się na wolniejszy przyrost naszych oszczędności jednak w sposób pewny i bezpieczny?


next page next page close

Skąd wziąć pieniądze na założenie własnego biznesu?

Skąd wziąć pieniądze na założenie własnego biznesu?

            Marzysz, żeby się uniezależnić od szefa? Masz dość pracy na etacie, stałych godzin, w których musisz pojawiać się w firmie, swojego szefa, którego nie lubisz, jego poleceń, humorów? Chciałbyś samodzielnie kierować swoją karierą, wybierać, kiedy pracujesz i co wtedy robisz? Masz nawet pomysł na swój biznes, czujesz, że jest on niezły? Z drugiej strony jednak brak Ci odwagi, zdecydowania, śmiałości? Obawiasz się, że coś nie wypali, nie uda się, a ze skutkami swoich błędów będziesz musiał zmagać się jeszcze przez długie lata?

Co Twoje obawy mówią o Tobie?

            Z pewnością Twoje obawy mają pewne uzasadnienie. To dobrze, że jesteś rozważny, przewidujący, że nie robisz nic bez zastanowienia, pod wpływem impulsu. Tacy ludzie jak Ty mają duże szanse na sukces. Z drugiej jednak strony powinieneś zdobyć się na trochę odwagi. W końcu kto nie ryzykuje, ten później nie pije szampana. Najpierw dokładnie rozważ wszystkie za i przeciw. Zastanów się, co się wydarzy, jeśli poniesiesz porażkę. Czy w takim przypadku poradzisz sobie? Czy masz plan B, jakiekolwiek wsparcie? Zrób biznesplan, kosztorys, dokładnie wszystko rozpisz i przeanalizuj. Nadal jesteś przekonany co do swojego pomysłu? W takim wypadku nie ma co dłużej zwlekać. Nie czekaj aż ktoś zrealizuje go za Ciebie.

Rozwiązanie problemu

dotacje dla firm

Jest zapewne jeszcze jeden problem – skąd wziąć środki na realizację planów? To faktycznie nie lada wyzwanie. Jednak nie ma nic niemożliwego. Możesz na przykład zdobyć dobre dofinansowanie dla firm. Skąd? Rozejrzyj się uważnie. Poszukaj w Internecie. Wpisz odpowiednie hasło w wyszukiwarkę. Istnieje sporo instytucji i funduszy, które wspierają młodych ambitnych przedsiębiorców. Podpytaj też znajomych, których prowadzą już własne firmy. Może korzystali z jakiegoś wartego uwagi programu. Jeśli dobrze poszukasz, to na pewno coś ciekawego znajdziesz. Istnieją oczywiście inne sposoby, takie jak na przykład kredyt dla przedsiębiorców. Ale czy zapożyczanie się na pewno jest dobrym pomysłem? Przecież nie jesteś jeszcze pewien, czy plan w ogóle wypali. Może więc lepiej jednak nie ryzykować? Dofinansowanie dla firm jest znacznie bardziej pewnym rozwiązaniem. Nie będziesz musiał martwić się rosnącymi ogromnymi odsetkami, tym, czy będziesz miał za co je spłacić, czy długi nie będą dręczyły Cię do końca życia. Na kredyt więc zdecyduj się tylko wtedy, jeśli naprawdę w stu procentach jesteś pewien tego, co robisz.


next page next page close

Czy wiesz jak przystąpić do przetargu? Sprawdź to z nami

Czy wiesz jak przystąpić do przetargu? Sprawdź to z nami

Pierwsze kroki do stołu negocjacyjnego

Jeśli chodzi o to jak przystąpić do przetargu, to na pewno warto skupić się najpierw na formalnościach. Pierwszym krokiem jest jednak samo znalezienie dla siebie odpowiednich ogłoszeń. Warto wiedzieć, gdzie takie ogłoszenia się ukazują. Przede wszystkim są to biuletyny informacji publicznej. Trzeba zatem koniecznie przeglądać aktualności w tym zakresie, a także szukać propozycji z własnej branży. Wtedy będziemy mogli wziąć udział w przetargach, jakimi naprawdę będziemy zainteresowani w takim momencie. Formą przystąpienia do negocjacji przetargowych jest ponadto odpowiedź na zaproszenia. Przetargi niepubliczne występują stosunkowo rzadko, aczkolwiek można je zauważyć na rynku. Czym się odróżniają? Są organizowane tylko dla wybranych firm – najczęściej są one przeprowadzane dla tych spółek, które mają już znaczne doświadczenie i każda z nich ma raczej równe szanse na zwycięstwo. Nie jest także przyjmowane wtedy wadium (czyli opłata wstępna możliwość wzięcia udziału w negocjacjach, która występuje w przetargach publicznych – dla wszystkich firm).

Przetargi dla przedsiębiorców

Zobacz gdzie znaleźć przetarg dla Twojej branży

Wyszukiwanie w biuletynach nie zawsze jest dla nas całkowicie wygodne. Dlatego warto postawić na specjalne portale internetowe, w jakich znajdziemy wszystkie przetargi w jednym miejscu. Warto zerknąć do wyszukiwarki aby porównać dostępny oferty między sobą i zanalizować je. Można wyszukiwać poprzez określenie interesujących nas kryteriów. Wtedy znacznie szybciej znajdziemy ogłoszenia, jakimi będziemy bezpośrednio zainteresowani. Można także zapisać się na newsletter, dzięki czemu wszystkie ważne dla nas ogłoszenia otrzymamy w formie powiadomień na skrzynkę mailową, co jest bardzo wygodne i może nam zaoszczędzić sporo czasu. Gdy już znajdziemy ogłoszenia, trzeba zwrócić uwagę na określone kryteria, z jakimi mamy do czynienia w takim momencie. Nie zawsze stuprocentowe spełnienie wymagań to przepustka do wygranej, ale jeśli nie spełniamy kluczowych założeń, z pewnością nie możemy liczyć na zwycięstwo.

Kryteria organizatora

Przede wszystkim ważne jest to, by nasza firma spełniała określone w przetargu kryteria. Dodatkowo trzeba przygotować wszelkie dokumenty, jakie są wymagane w takim postępowaniu. Czasami trzeba także wpłacić wadium, więc na pewno trzeba mieć to wszystko na uwadze w takiej właśnie sytuacji. Gdy skompletujemy wszystkie dokumenty, trzeba jeszcze zastanowić się nad ceną. Najczęściej jest to kryterium decydujące o wygranej. Nie można zatem podać zbyt wysokiej ceny, ale inwestycja musi być jeszcze dla nas korzystna i opłacalna. Warto zatem dobrze zastanowić się nad tym punktem, gdyż ma on wielkie znaczenie. Później składamy komplet w danym miejscu i w określonym czasie i czekamy na rozstrzygnięcie przetargu.

Warto szukać odpowiednich ogłoszeń i próbować. Gdy weźmiemy udział w kilku kolejnych przetargach, to nabierzemy większej wprawy w tym zakresie. Warto więc mieć to wszystko na uwadze, a będziemy mogli zwiększyć swoje szanse na wygrane, a także coraz lepiej będziemy w stanie oszacować ceny, jakie zapewnią nam pozytywne rozstrzygnięcie konkursu. Udział w przetargu jest świetnym sposobem na wypromowanie własnej marki, która pojawiająca się w otoczeniu branżowym ma możliwość stosunkowo szybko się wybić. Nawet w przypadku niezostania realizatorem zlecenia zyskujemy możliwość zaistnienia – może się do nas odezwać mniejszy inwestor, znający się z organizatorem lub będzie z nami chciała współpracować inna firma, która wzięła udział w negocjacjach.


Odszkodowanie – jak je uzyskać?

Na samym początku, warto podkreślić, że istnieje wiele różnych rodzajów odszkodowania....
article post

Praca dla lekarza za granicą – jak ją zdobyć?

W Internecie możemy natknąć się na wiele ogłoszeń związanych z pracą dla lekarza lub...
article post

Wycena nieruchomości – czy to się opłaca?

 W Polsce ciągle mamy do czynienia z niedoborem mieszkań. W wielu miastach deweloperzy...
article post

Chcesz założyć firmę w Anglii? Przeczytaj nasz poradnik

Niezbędna pomoc przy zakładaniu firmy Polacy w Wielkiej Brytanii coraz częściej decydują...
article post

Jaką księgową wybrać?

Prowadzenie księgowości nie należy do najłatwiejszych rzeczy. Szczególnie, że większość...
article post

Jak zaoszczędzić pieniądze?

Ciągle borykasz się z brakami w portfelu? Wypłata nie starcza na spełnienie wszystkich...
article post

Skąd wziąć pieniądze na założenie własnego biznesu?

            Marzysz, żeby się uniezależnić od szefa? Masz dość pracy na etacie, stałych...
article post

Czy wiesz jak przystąpić do przetargu? Sprawdź to z nami

Pierwsze kroki do stołu negocjacyjnego Jeśli chodzi o to jak przystąpić do przetargu, to...
article post