rss search

Jak obniżyć rachunki za prąd?

line Jak obniżyć rachunki za prąd?

Fotowoltaika Twoją szansą

Instalacja fotowoltaiczna pozwala na oszczędność pieniędzy, nie wymaga obsługi i sprzyja ochronie środowiska. Decydując się na takie rozwiązanie możemy podnieść wartość całej nieruchomości – inwestycja nie tylko zwraca się w ciągu kilku lat, ale również przyczynia się do uzyskania korzystniejszej ceny w razie sprzedaży domu. W jaki sposób działa elektrownia fotowoltaiczna OZEnergia? Domowy zestaw fotowoltaiczny składa się z panelu fotowoltaicznego i falownika. Pierwszy z wymienionych przekształca energię słoneczną na prąd stały, zaś drugi – ma za zadanie przekształcić go na energię prądu zmiennego. Panele umieszcza się zazwyczaj na dachu domu, po stronie największej ekspozycji słonecznej. Aby uzyskać większe napięcie, panele łączone są szeregowo. Falownik z kolei najwygodniej zainstalować w pobliżu rozdzielni głównej, ale nie jest to konieczne – można go montować nie tylko w dowolnym pomieszczeniu budynku, ale również na ścianach zewnętrznych domu. Ilość pozyskanej za pomocą elektrowni fotowoltaicznej energii zależy od takich czynników jak intensywność promieniowania słonecznego i czas ekspozycji, a także poprawność montażu instalacji.

fotowoltaika2

Baterie nie wystarczą, lepiej zainwestuj w panele słoneczne!

Zanim zdecydujemy się na montaż instalacji fotowoltaicznej, pod uwagę powinnyśmy wziąć kilka kwestii. Ponieważ panele umieszcza się na dachu, należy wcześniej upewnić się, czy jego powierzchnia jest skierowana na południe, a także – czy znajduje się na nim wystarczająca ilość miejsca niezbędna do montażu. Panele fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną na energię prądu stałego, dlatego też powinny być one zainstalowane tam, gdzie jest największa ekspozycja słoneczna. Zwróćmy uwagę, czy planowanego miejsca montażu nie zacieniają takie obiekty, jak inne budynki, czy drzewa. Aby mieć pewność, że elektrownia fotowoltaiczna będzie pracowała wydajnie, należy panele nachylić w taki sposób, aby promienie słoneczne padały na nie prostopadle. W Polsce najbardziej optymalne jest nachylenie ich powierzchni pod kątem 30 – 40º. Instalacja fotowoltaiczna może przynieść sporo korzyści. Aby jednak tak się stało, należy starannie wybrać firmę zajmującą się montażem takiej elektrowni. Ponieważ urządzenia składające się na zestaw fotowoltaiczny nie mają elementów ruchomych, przewiduje się ich pełną żywotność przez 25 lat. Warunkiem jest jednak ich prawidłowa instalacja.