rss search

next page next page close

Rodzaje przydomowych oczyszczlni

Rodzaje przydomowych oczyszczlni

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stały się w ostatnich latach doskonałą alternatywą dla tradycyjnego, cieszącego się niezbyt dobrą opinią szamba. Zarówno pod względem wygody, jak i higieny użytkowania są one znacznie lepszym i stosunkowo tanim rozwiązaniem. Podejmując decyzję o własnej, przydomowej oczyszczalni ścieków warto jednak pamiętać o kilku podstawowych kwestiach, zaczynając od kwestii ekonomicznych.

Wybudowanie oczyszczalni to przedsięwzięcie znacznie droższe, niż wybudowanie szamba – opłacalność i oszczędności wynikające z posiadania oczyszczalni należy tu więc rozważać biorąc pod uwagę wieloletnie użytkowanie. Warto pamiętać też o tym, że oczyszczalnię można zakupić w firmie świadczącej kompleksowe usługi, jak i takiej, która dostarcza wyłącznie oczyszczalnię, pozostawiając kwestię montażu i konserwacji jej nowemu właścicielowi.

To, na jaką oczyszczalnię się zdecydujemy zależy w głównej mierze od naszych potrzeb i możliwości – każda powinna posiadać jednak Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska. Jakie rodzaje przydomowych oczyszczalni są dziś dostępne na rynku?

Oczyszczalnie z drenażem

Prosta konstrukcja, mała awaryjność, niskie koszty instalacji i eksploatacji oraz łatwa obsługa i konserwacja. Pod kątem użytkowym to właśnie oczyszczalnie z drenażem rozsączającym cieszą się wśród właścicieli domów największą popularnością. Niestety, jej wybudowanie wymaga przepuszczalnego gruntu oraz odpowiednio głębokiego ułożenia rur drenarskich w podłożu.

Według ogólnej zasady rury takie nie powinny znajdować się bliżej, niż 1,5 metra od zwierciadła wód gruntowych, a jednocześnie powinny przebiegać przez warstwę gruntu bogatą w mikroorganizmy potrzebne do prawidłowego działania oczyszczalni, a więc na głębokości od 0,6 do 1,2 metra. Spełnienie takich warunków nie zawsze jest możliwe. Na szczęście istnieją również inne, alternatywne rozwiązania.

Oczyszczalnie z filtrem piaskowym lub żwirowym

Ten specyficzny rodzaj oczyszczalni drenażowej przeznaczony jest do miejsc, w których przydomowy grunt jest słabo przepuszczalny oraz tam, gdzie poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki do zastosowania tradycyjnej oczyszczalni z drenażem. W przypadku, gdy grunt jest mało przepuszczalny, wybudowanie oczyszczalni polega na usunięciu gruntu na głębokość 1,5 m a następnie zastąpienie go piaskiem bądź żwirem, które stworzą naturalny filtr dla ścieków.

Gdy jednak poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki, konieczne będzie zbudowanie przepompowni ścieków oraz kopca filtracyjnego z piasku lub żwiru, który oddziela się od rodzimego podłoża folią. Opcja ta jest oczywiście znacznie droższa zarówno w budowie, jak i eksploatacji, gdyż kopiec wymaga odpowiedniej konserwacji.

Oczyszczalnie biologiczne

A więc zarówno oczyszczalnie z osadem czynnym, jak i te ze złożem biologicznym. Ten konkretny rodzaj oczyszczalni nie jest ograniczony ani przez rodzaj gruntu, ani poziom wód gruntowych. Co więcej, nie wymagana jest duża przestrzeń, gdyż oczyszczalnia zajmuje średnio 8 metrów kwadratowych. Niestety, ich budowa i późniejsza obsługa może okazać się dość kosztowna.

Działanie takiej oczyszczalni jest stosunkowo proste – ścieki zostają wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym, z którego przepływają do zbiornika ze złożem biologicznym utworzonym z kamieni, kształtki PVC lub siatki z polietylenu. Na jego powierzchni tworzy się błona biologiczna z bakterii, które oczyszczają ścieki żywiąc się związkami w nich zawartymi. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzone bezpiecznie do gruntu. Niestety, wadą tego typu oczyszczalni jest konieczność czyszczenia złoża lub dodanie do niego złoża zanurzonego.

Oczyszczalnie roślinne

Ostatni typ przydomowych oczyszczalni to oczyszczalnie roślinne – ścieki oczyszczane są tu w złożach glebowo-korzeniowych przez bakterie żyjące w korzeniach roślin. Złoże, zbudowane z warstw piasku, żwiru i urodzajnego gruntu (na którym posadzone zostają trzciny i wierzby) oddziela się folią od macierzystego gruntu tak, by ścieki nie oczyszczone nie spływały do gruntu. Oczyszczalnie te są bardzo sprawne i umożliwiają wykorzystanie oczyszczonych ścieków, gdyż te spływają do studni chłonnej lub rowu melioracyjnego. Niestety, wymagają one dużej powierzchni i są drogie w budowie.

 


next page next page close

Czy zaćmę leczy się farmakologicznie?

Czy zaćmę leczy się farmakologicznie?

Zaćma występuje dziś statystycznie u 40% społeczeństwa powyżej 50 roku życia. Czasem pojawia się wcześniej, czasem znacznie później, ale jedno jest pewne – szanse na to, że zacznie rozwijać się w co najmniej jednym oku są bardzo duże. Najczęściej występującą odmianą zaćmy jest bowiem zaćma starcza, spowodowana naturalnymi procesami starzenia się soczewki oka. (więcej…)


next page next page close

Prawo karne – czego dotyczy?

Prawo karne – czego dotyczy?

Prawo karne, podobnie jak podobne kodeksy, określa czyny dozwolone i zabronione. Oprócz tego, w prawie karnym znajdziemy określoną wysokość kar za wykonany niedozwolony czyn. W prawie karnym następuje podział kar, na pieniężne, dotyczące ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Wszelkie czyny, które określane są jako niedozwolone, nazywa się przestępstwami. Wyróżnia się 3 podstawowe odłamy prawa karnego:

  • Prawo karne materialne – są to przepisy prawne, które określają czyny rozumiane jako przestępstwa. Poza tym, w tym prawie zawierają się również określone warunki, na jakich zostanie odpowiedzialność za dany czyn. Dodatkowo, prawo karne materialne określa środki, jakie zostaną zastosowane wobec osób, które popełniły konkretne przestępstwo.
  • Prawo karne procesowe – zawiera ono wszelkie regulacje prawne, które określają przebieg każdego procesu karnego.
  • Prawo karne wykonawcze – w prawie tym zawierają się wszystkie przepisy, które dotyczą sposobu wykonywania kar. Dodatkowo, określa ono środki karne i zabezpieczające – dotyczą one osób, które popełniły przestępstwo. Pierwszy rodzaj środków stosuje się wobec w pełni poczytalnych, które z pełną świadomością popełniły przestępstwo. Z kolei środki zabezpieczające są stosowane przypadku osób, które w momencie popełnienia przestępstwa były niepoczytalne (niepoczytalność jest efektem choroby psychicznej czy upośledzenia umysłowego itp.).

Cel prawa karnego

prawo karne - niszczenie mieniaGłównym celem istnienia prawa karnego, jest zmniejszanie przestępczości. Prawo karne funkcjonuje praktycznie w każdym społeczeństwie. Walka z przestępczością jest możliwa dzięki surowym karom za konkretne przewinienia. Wiele osób, znając skutki popełnienia konkretnego przestępstwa, może go ostatecznie nie dokonać. Funkcja ta jest nazywana funkcją prewencyjną.
W przypadku popełnienia przestępstwa, należy ukarać osobę winną. Jako że prawo karne ściśle określa wysokość kar za dane przestępstwa, w większości przypadków, przestępcy zostają sprawiedliwie ukarani. Ukaranie przestępcy za niedozwolony czyn, stanowi w pewnym sensie zadośćuczynienie dla społeczeństwa i całego systemu prawa karnego. Stan ten określa się funkcją sprawiedliwościową.
Prawo karne ma również za zadanie ochronę dóbr materialnych i duchowych. Ochrona mienia, prywatnych lub państwowych przedmiotów itp., jest określana przez funkcja ochronna.
Oprócz karania przestępców w celu zadośćuczynienia za przewinienie, celem prawa karnego jest także zrekompensowanie zła jakie wiąże się z popełnionym przestępstwem (funkcja kompensacyjna). Dodatkowo, istnieje funkcja gwarancyjna, która zapewnia nam zmniejszenie nadużyć i popełniania przestępstw z powodu wysokich i surowych kar.

Kto zajmuje się prawem karnym?

Miejscem, w którym możemy liczyć na pomoc w przypadku spraw karnych, jest kancelaria prawna. Prawnicy, którzy w niej pracują, pomogą nam w wielu sprawach. Przede wszystkim, w kancelarii uzyskamy wszystkie informacje o naszych prawach oraz o skutkach popełnionego czynu.
Oprócz tego, prawnicy pomogą nam wystosować odpowiednie pisma do konkretnych organów.
Najczęstsze sprawy, które dotyczą prawa karnego, pochodzą z prawa skarbowego i podatkowego, rynku finansowego czy prawa gospodarczego. Tak więc wszelkie oszustwa podatkowe, nieścisłości w dokumentach finansowych i podobne przestępstwa, zostaną przedstawione prokuraturze.
Kancelaria prawna zrzesza prawników, który pomogą nam na każdym etapie prowadzenia sprawy. Na samym początku, sporządzane są zawiadomienia o popełnionych przestępstwach. Następnie, po sporządzeniu takiej dokumentacji, rozpoczyna się postępowanie przygotowawcze. Prawnicy mogą pomóc osobom pokrzywdzonym już na etapie drogi sądowej. Ich celem jest zapewnienie obrony swoich klientów, pełne doradztwo w całej sprawie oraz realizacja praw klientów.


next page next page close

Jak dbać o nagrobek?

Jak dbać o nagrobek?

Nagrobek bliskiej zmarłej osoby, to miejsce, które odwiedzamy przynajmniej kilka razy do roku. Zazwyczaj wymieniamy wodę i kwiaty w doniczkach lub kupujemy sztuczne kwiaty, które wytrzymają dłużej. Zawsze kupujemy znicz i zapalamy świeczkę na grobie zmarłego członka naszej rodziny. Jednak czyszczenie grobu powinno odbywać się częściej niż raz do roku. Jest to czynność, która oznacza szacunek i pamięć dla osoby zmarłej. Co zrobić, by nagrobek był zawsze zadbany i czysty?

Czyszczenie nagrobka

Groby są zazwyczaj wykonywane z różnego rodzaju kamieni. Jest to materiał trwały, jednak nie można zapominać o tym, by do czyszczenia wybierać odpowiednie środki. Specjaliści radzą, by grób myć zwykłą szmatką lub gąbką, nasączoną ciepłą wodą. Można stosować lekkie płyny, najlepiej do naczyń. Używając detergentów lub silnie żrących środków, możemy jedynie uszkodzić jego powierzchnię.

Zaniedbany nagrobek

Zaniedbane nagrobki ciężko samodzielnie doprowadzić do stanu początkowego. Istnieją firmy zajmujące się profesjonalną renowacją nagrobków – http://www.kamieniarstwo-lubowiecki.pl/.

W zależności od typu tworzywa, z jakiego wykonany jest nagrobek, powinno dobierać się odpowiednie środki czystości. Granit jest najczęściej wykorzystywanym tworzywem, z jakiego wykonuje się groby. Jednak niektóre z tworzyw, wymagają użycia past lub proszków, które trzeba spłukać wodą. Wiele osób wykorzystuje lakier bezbarwny, który może nadać nagrobkom efekt połysku i zabezpieczyć kamień przed wilgocią i brudem. Nie jest to jednak polecany sposób – lakier po pewnym czasie zacznie się łuszczyć i odchodzić od grobu. Poza tym, jego warstwa może nabrać pożółkłego koloru.

 

Napisy i dodatkowe elementy

napis na nagrobku

Jeśli na nagrobku znajdują się napisy zamiast metalowych liter, utrzymanie ich w czystości może być nieco trudniejsze. Metalowe litery są wytrzymałe – mogą one być wycierane szmatką z ciepłą wodą. Opcjonalnie można w ich przypadku zastosować lekki płyn. Jeśli natomiast chodzi o litery – należy wymyć je specjalną pastą do metalu. Trzeba jednak uważać, by środki chemiczne nie były zbyt tłuste lub żrące – mogą one uszkodzić trwale nagrobek. W niektórych przypadkach, gdy farba jest bardzo zaśniedziała lub szybko schodzi, zaleca się odnowienie napisów poprzez zastosowanie specjalnych markerów permanentnych.

Często do nagrobków przytwierdzane są doniczki, figurki serc i aniołków lub wydzielane są miejsca na kwiaty. W przypadku takich elementów, na nagrobku może gromadzić się więcej kurzu i brudu. Należy więc zwracać szczególną uwagę na zespolone miejsca i dokładniej je czyścić.

Miejsce wokół grobu

Miejsce, w którym spoczywa osoba z naszej rodziny, powinno być zawsze zadbane. W znacznej większości przypadków, groby sprzątamy tuż przed 1 listopada. To wtedy grabimy liście, czyścimy grób oraz usuwamy chwasty z ziemi. Często stan grobu i miejsca wokół niego, wymagają większej uwagi. Grabienie liści i ziemi, wyrywanie chwastów, sadzenie nowych kwiatków lub posypanie ziemi kamyczkami – to praktyki, które należą do najczęściej stosowanych.


next page next page close

Co zrobić aby makijaż był trwały?

Co zrobić aby makijaż był trwały?

Bardzo dbamy o wygląd zewnętrzny. Żyjemy w czasach, w których mamy bardzo wiele możliwości, aby ukryć mankamenty naszego wyglądu a podkreślić to, co w nim jest najlepsze i z czego jesteśmy dumni. Możemy to zrobić zarówno ubiorem jak i makijażem. Ci, który nie opanowali tajników sztuki makijażu mogą zwrócić się do profesjonalistów, którzy w salonach kosmetycznych proponują makijaż permanentny. Jest on bezpieczny i zalecany również osobom z alergiami na zwykłe kosmetyki. Taki makijaż jest trwały, bo utrzymuje się kilka lat.

Idealny makijaż w zasięgu ręki

Jest on idealny dla osób, które nie mają czasu na codzienny makijaż oraz osobom, które z różnych względów się nie malują na co dzień a mimo to chciałyby poprawić coś w swoim wyglądzie, wyglądać świeżo i pięknie. W gabinetach kosmetyczki wykonują makijaż permanentny brwi, oczu i ust. Jeśli chodzi o makijaż permanentny brwi to przede wszystkim możemy poprawić ich kształt oraz stworzyć wrażenie, że jest ich więcej i są gęstsze. No i oczywiście wzmocnić kolor. Mamy dwie metody używane w makijażu permanentnym: metoda cieniowania i metoda włoskowa. Pierwsza metoda przede wszystkim podkreśla cechy charakterystyczne twarzy i nadaje jej równoważny wygląd. Najpierw wybiera się kolor brwi, który będzie odpowiedni do naszej cery i koloru włosów. Następnie robi się zarysowanie konturu brwi i nadaje się im wymarzony kształt. Ta technika polega na całkowitym wypełnieniu brwi pigmentem we wcześniej wybranym kolorze. Druga metoda polega na wyrysowaniu włosków. Przed wykonaniem zabiegu linergistka, czyli osoba wykonująca makijaż permanentny, wykonuje rysunek wstępny, dzięki czemu klientka ma obraz tego jak będą wyglądać brwi po zmianie.  Jeśli chodzi o usta to wykonuje się takie zabiegi jak: kontur ust, kontur ust z cieniowaniem czy kontur ust z wypełnieniem. Dzięki temu poprawiamy kształt ust, nadajemy im idealny obrys, poprawiamy ich symetrię.

makijaż permanentny śląsk

Makijaż permanentny na długo

Usta po takim zabiegu mogą być pomniejszone lub powiększone, w zależności od potrzeb. Oczywiście, aby wykonać profesjonalnie taki makijaż należy uczęszczać na szkolenia makijaż permanentny.  Uczestnikom takich szkoleń przekazuje się informacje dotyczące wykonywania makijażu, doboru barwników oraz metod i sposobów ich mieszania. Często szkolenia uzupełnia się o wiedzę w zakresie korekt nieprawidłowo wykonanego zabiegu oraz wielu innych zagadnień, które swoją tematyką są związane z makijażem permanentnym i mogą okazać się pomocne i przydatne osobom, które taki makijaż wykonują. Dzięki takiemu podwyższaniu kwalifikacji pracownicy salonów kosmetycznych wiedzą jak bezpiecznie wykonywać swoją pracę, znają najnowsze trendy obowiązujące w makijażu, służą radą przy wyborze zabiegu. Takie kursy i szkolenia trwają zazwyczaj od 5 do nawet 15 dni i obejmują nie tylko zajęcia teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne wykorzystanie wiadomości zdobytych wcześniej. Wszystko po to, żeby zadowolić najbardziej wymagających klientów i wykazać się pełnym profesjonalizmem podczas wykonywania makijażu permanentnego.


next page next page close

Projektowanie wnętrz – dlaczego warto?

Projektowanie wnętrz – dlaczego warto?

Nowo urządzane, czy też remontowane – świeże, idealnie zaprojektowane wnętrze to coś, o czym marzy wiele osób. Funkcjonalność połączona z gustownie dobranymi dodatkami i elementami dekoracyjnymi, a wszystko zamknięte w praktycznej i estetycznej aranżacji. Nie ma wątpliwości, że dobrze zaprojektowane wnętrze wymaga znajomości trendów, a także podstaw architektury i wystroju wnętrz. Zlecenie zadania profesjonaliście jest na ogół widziane jako droga i zbędna inwestycja, jednak istnieją podstawy by wierzyć, że zlecenie pracy profesjonalnemu projektantowi wnętrz jest najbardziej opłacalną metodą tworzenia przestrzeni domowej. Dlaczego?

Przestrzeń widziana z zewnątrz

Osoby wstrzymujące się przed zatrudnieniem profesjonalnego projektanta wnętrz wykorzystują często argument „własnego poczucia przestrzeni”. Chodzi im przy tym przede wszystkim o to, że ostatecznie to oni będą na co dzień przebywać w danym pomieszczeniu i rozwiązanie, które wydaje się być dobre dla architekta, może okazać się niezbyt praktyczne w życiu codziennym. Podejście to jest już jednak trochę przestarzałe i cofa nas do czasów, kiedy to faktycznie wiele rozwiązań wnętrzarskich stanowiło wyłącznie elementy dekoracyjne. Dziś projektanci wnętrz stawiają przede wszystkim na komfort i wygodę i ponad wszelką wątpliwość stosują się do wytycznych zadanych im przez klienta. Nie ma zatem mowy o tym, by to projektant wnętrza puścił wodze fantazji. Największym priorytetem profesjonalnych projektantów wnętrz jest wsłuchiwanie się w potrzeby i wizje klientów i adaptowanie ich tak, by te pogodziły w sobie estetykę i praktyczną stronę wnętrza w pełnej harmonii. Ponad to zewnętrzny, profesjonalny projektant wnętrz to świeże spojrzenie na pomieszczenie. Projektowanie wnętrz pozwala na funkcjonalne wykorzystanie powierzchni wnętrza i zagospodarowanie go tak, by jego powierzchnia była optycznie i fizycznie największa z możliwych.

Możliwości projektantów wnętrz

 

projektowanie wnętrz dlaczego warto

Stworzenie zupełnie nowego projektu wnętrza wymaga precyzyjnych pomiarów, dobrego pomysłu i określonego budżetu. Osoby rozważające zatrudnienie profesjonalnego projektanta wnętrz powinny pamiętać przede wszystkim, że choć to z pozoru większy wydatek niż tradycyjny remont, ostateczne koszty prac wykonanych przez projektanta wnętrz mogą okazać się niższe, niż zatrudnianie specjalistów z każdej dziedziny i próba wytłumaczenia im „z powietrza” pomysłu na przestrzeń.

Profesjonalne projektowanie wnętrz to przede wszystkim udokumentowany proces tworzenia pomieszczeń, podczas którego dokonuje się wszelkich pomiarów, planuje ustawienia mebli, a nawet projektuje meble pod wymiar pomieszczenia. Ustawienie i aranżacja pomieszczenia to jednak nie koniec. Projektanci wnętrz mogą zająć się projektem posadzek, elektryki, schematów przyłączy hydraulicznych, oraz stworzeniem specyfikacji materiałowej projektów. Jedyne, co pozostaje wówczas w rękach właściciela powierzchni to zatrudnienie ekipy, która zgodnie z wytycznymi przełoży projekt na rzeczywistość. Aranżacja to wyłącznie czubek góry lodowej zwanej projektowaniem wnętrz, często mylony jako pojęcie nadrzędne.

Jakie wnętrza można projektować?

Odpowiedź jest, że oczywiście wszystkie. Należy przy tym pamiętać, że nieco inaczej podejdziemy do sprawy aranżacji zupełnie nowego, świeżego pomieszczenia czy domu, a inaczej do sprawy ponownego wystylizowania zamieszkałej już przestrzeni. Wielu klientów nie decyduje się na pomoc profesjonalisty tylko dlatego, iż obawiają się oni konieczności pozbycia się sentymentalnych elementów wystroju. Problemem będzie oczywiście chęć zatrzymania wszystkich mebli i właściwie prośba o niezmienianie niczego, ale w momencie gdy projektant wnętrza jest poproszony o zachowanie w nim miejsca dla jednego konkretnego mebla, nie powinno to stanowić większego problemu. Jednocześnie zyskujemy więc świeże, zupełnie nowe wnętrze, nie koniecznie tracąc wszystko, co cenne w poprzednim wystroju.


Warto skorzystać z usług profesjonalisty np. http://www.camidecor.pl/


next page next page close

Usługi szklarskie – co można zamówić u szklarza?

Usługi szklarskie – co można zamówić u szklarza?

Szklarz jest osobą, która wykonuje precyzyjną obróbkę szkła. Jego zadaniem jest również konserwacja szklanych elementów, jakie znajdują się w naszym domu. Wiele jest przedmiotów, które szklarz może wykonać dla nas na zamówienie. Obecnie, popularność szklanych dodatków i akcentów, jakie znajdują się w naszych domach, są coraz bardziej popularne. Szkło, jako surowiec mocny i atrakcyjny wizualnie, jest dostępny praktycznie wszędzie. Wyroby ze szkła, takie jak drzwi, balustrady czy nawet panele szklane, będą się nie tylko dobrze prezentować, ale i sprawdzać w użytkowaniu.
W dzisiejszych czasach, szklane akcesoria do domu mogą być wykonane według ściśle określonej  wizji klienta. Możliwości, jakie zyskujemy dzięki umiejętnościom i kreatywnej wizji szklarzy, pozwalają nam uzyskać szczególnie charakterystyczne elementy wyposażenia domu. Wspomniane wyżej przedmioty szklane, wpasują się w nasze wnętrze, tym samym podkreślając styl, w jakim urządzony jest nasz dom.

Usługi szklarza

eleganckie zewnętrzne drzwi

Szklane drzwi doskonale sprawdzają się w nowoczesnych jak i klasycznych wnętrzach: http://www.staglass.pl/.

Najbardziej popularne elementy wyposażenia każdego domu, to przede wszystkim drzwi. Każdy zakład szklarski jest w stanie wykonać dla nas konkretny rozmiar szklanych drzwi. Surowiec, jakim jest szkło, musi być wzmacniane i grube, by zapewnić bezpieczeństwo i wytrzymałość. W tym celu, zakład szklarski wykonuje różne rodzaje drzwi szklanych z wysokiej jakości szkła hartowanego. Szklane drzwi są atrakcyjne dla oka i świetnie przepuszczają światło do domu. Obecnie, na szklane drzwi w domu, decyduje się coraz większa ilość klientów. Często, drzwi takie są umieszczane na tarasie czy balkonie. Nie brakuje jednak klientów, którzy zamawiają drzwi szklane jako drzwi wejściowe.
Balustrady, które znajdują się na tarasach czy na balkonach, często są wykonywane ze szkła. Wytrzymały surowiec, który jest do tego gruby, zapewni nam nienaganną prezencję. Warto również dodać, że szklana balustrada jest niezwykle łatwa do czyszczenia. Wystarczy zastosować płyn do szyb, a wszystkie zabrudzenia znikną.
Panele szklane również należą do częstych zamówień w zakładach szklarskich. Nierzadko są one barwione lub żłobione, na zamówienie klienta. W większości przypadków, szklane panele montuje się w kuchniach i w salonach. Na panelach widnieją często wzory, dostarczone przez klienta lub zaproponowane przez zakład szklarski. Cechą szczególną paneli, zaraz po ich atrakcyjnym wyglądzie, jest łatwe utrzymanie ich w czystości.
Kabiny prysznicowe – jeden z ważniejszych elementów wyposażenia każdej łazienki, dość często wykonywany jest ze szkła. Przyjemny wygląd ścianek szklanych prysznica oraz dodatkowe elementy w postaci żłobień lub wzorów, umilą nam każdy prysznic.

Dlaczego warto zamawiać szklane akcesoria do domu?

Usługi, jakie może wykonać dla nas szklarz lub cały warsztat szklarski, są bardzo różnorodne. Wszystkie wymienione powyżej akcesoria dla domu, mogą mieć dodatkowe elementy w postaci wzorów, żłobień, kalkomanii oraz grawerów. Każdy z nas, kto aktualnie buduje lub remontuje/ odświeża swoje mieszkanie, może zaopatrzyć się w nowe, szklane drzwi, oryginalną balustradę na balkonie oraz w wiele innych, ciekawych usług.
Atrakcyjny wygląd wszystkich elementów, jakie znajdują się w naszym domu, musi łączyć się z ich funkcjonalnością. Szkło, wbrew pozorom, jest surowcem niezwykle wytrzymałym, jak na domowe warunki i wykonywane w nim prace. Twarde i grube, niekiedy hartowane szkło, zdecydowanie ozdobi nasz dom lub mieszkanie, nadając mu stylu. Elementy ze szkła są także użytkowe i wytrzymują wiele lat, przez co nawet wysokie ceny niektórych elementów zwrócą się nam po latach stosowania szklanych akcesoriów.


next page next page close

Co trzeba wiedzieć przed wysyłką paczki?

Co trzeba wiedzieć przed wysyłką paczki?

Chcąc wysłać paczkę musimy koniecznie spełnić podstawowe wymagania, dzięki którym kurier będzie mógł z łatwością dostarczyć przesyłkę odbiorcy. Wysyłka za granicę może przysporzyć jeszcze więcej problemów niż przesyłka wewnątrzkrajowa, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi zasadami związanymi z usługami firmy kurierskiej. O czym warto pamiętać przed nadaniem paczki?

(więcej…)


next page next page close

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna jest formą terapii psychologicznej, której głównym celem i zamierzeniem jest rozwiązywanie problemów i konfliktów rodzinnych. Konflikty te mogą odbywać się pomiędzy rodzicami i dziećmi, dziećmi między sobą, rodzicami między sobą oraz każdą inną kombinacją powyższego. Z założenia terapia ma pomóc zagubionym rodzinom w odnalezieniu źródła kryzysu oraz próbie poradzenia sobie z nim dzięki serii spotkań z odpowiednim terapeutą. Choć uczęszczanie na terapię w dalszym ciągu stanowi wśród Polaków temat tabu, coraz więcej rodzin decyduje się na skorzystanie z pomocy specjalisty, gdy sytuacja robi się naprawdę kłopotliwa. Na czym dokładnie polega jednak terapia rodzinna i kiedy właściwie jest potrzebna?

 

Kiedy warto udać się na terapię rodzinną?

Wszelkie sytuacje, w których relacje między domownikami są napięte, a konflikty i kłótnie pojawiają się na porządku dziennym to wyraźny znak, że terapia mogłaby okazać się dobrym rozwiązaniem. Jeśli członkowie nie rozumieją swoich wzajemnych potrzeb, nie potrafią porozumiewać się między sobą i nie chcą zrozumieć problemów bliskich, poczucie wsparcia, więzi i bliskości zostają znacząco zaburzone. Kłopoty takie są częstym przypadkiem w przypadku rodzin z dorastającymi dziećmi, jednak często pojedyncze wydarzenia mogą być również przyczyną narodzenia się konfliktów.

Częstą przyczyną korzystania z terapii rodzinnej są też traumatyczne wydarzenia, takie jak śmierć bliskiej osoby, utrata pracy przez któregoś z rodziców, separacja, rozwód, a nawet przeprowadzka do nowego miejsca. Terapia pomaga bowiem nie tylko w sytuacjach konfliktów, ale i tych, które są zwyczajnie zbyt ciężkie emocjonalnie, by poradzić sobie z nimi samodzielnie.

 

Jak wygląda terapia rodzinna?

Pierwszym i podstawowym pytaniem, jakie zadają sobie poszczególni członkowie rodziny wybierając się na terapię to „czy ja też muszę tam być”. Oczywiście nikt nie może zostać do uczestnictwa w takich spotkaniach zmuszony, a więc decyzja o uczestnictwie w terapii całej rodziny powinna być wspólna. Aby terapia rodzinna była jednak skuteczna, uczestnictwo wszystkich jej członków jest raczej niezbędne. Problemy dotykają zwykle nie tylko jednej, czy dwóch osób, ale pośrednio odbijają się na całej rodzinie. Podczas rozmowy z terapeutą specjalizującym się w terapii rodzinnej szansę wypowiedzenia swojego stanowiska dostanie każdy z członków rodziny. Terapeuta będzie bowiem dążył do tego, by znaleźć i wypracować wspólne rozwiązanie problemu spełniające oczekiwania wszystkich członków spotkania. Terapeuta nie wskazuje winnych i stara się, by członkowie rodzin też wyzbyli się tego zwyczaju. Współpraca, zamiast zrzucania winy to podstawa terapii rodzinnej. Jej przebieg jest uzależniony od konkretnej sytuacji, jednak w większości przypadków podstawą terapii są rozmowy rodziny o uczuciach i potrzebach. To część, której większość osób boi się najbardziej. Mimo to warto. Człowiek zatracił już bowiem umiejętność jasnego wyrażania swoich odczuć, a przecież to podstawowa zasada poprawnej komunikacji.

 

Metody terapii rodzinnej

Nie istnieje jeden stabilny szablon prowadzenia terapii rodzinnych, bo oczywiście każdy przypadek jest nieco inny. Można natomiast wyróżnić trzy podstawowe metody, które terapeuci wykorzystują podczas sesji z rodzinami. Terapia psychoanalityczna ma za zadanie pomóc członkom rodziny w wypełnianiu swoich ról, dąży do zmiany zachowań i mentalności, co w konsekwencji przekłada się na pozbycie się wewnętrznych konfliktów, lęków i kompleksów. Terapia bazująca na doświadczeniu służy z kolei zwiększeniu wrażliwości członków rodziny na potrzeby najbliższych. Metoda ta dostrzega potrzebę indywidualnego rozwoju członków rodziny i pomaga tworzyć silniejsze więzi. Terapia behawioralna dąży natomiast do zmiany zachowań z karnych w nagradzające i uczy sposobów na komunikowanie potrzeb i szukanie kompromisów.

 

Psycholog dla dziecka

Na spotkaniach z terapeutą rodzinnym zdarza się często, że to dziecko okazuje się być przyczyną narastającego konfliktu rodzinnego. Złe zachowanie dziecka może mieć coś wspólnego z ogólną złą sytuacją w rodzinie, ale może też być związane z przechodzeniem przez okres dorastania czy też problemami w szkole. W takim wypadku, poza terapią w której uczestniczą wszyscy członkowie rodziny zaleca się terapię dla samego dziecka. Może zdarzyć się, że to właśnie samodzielne spotkania będą w stanie otworzyć dziecko przed terapeutą, a obecność rodziny byłaby tylko czynnikiem blokującym.

Terapia rodzinna jest formą terapii psychologicznej, której głównym celem i zamierzeniem jest rozwiązywanie problemów i konfliktów rodzinnych. Konflikty te mogą odbywać się pomiędzy rodzicami i dziećmi, dziećmi między sobą, rodzicami między sobą oraz każdą inną kombinacją powyższego. Z założenia terapia ma pomóc zagubionym rodzinom w odnalezieniu źródła kryzysu oraz próbie poradzenia sobie z nim dzięki serii spotkań z odpowiednim terapeutą. Choć uczęszczanie na terapię w dalszym ciągu stanowi wśród Polaków temat tabu, coraz więcej rodzin decyduje się na skorzystanie z pomocy specjalisty, gdy sytuacja robi się naprawdę kłopotliwa. Na czym dokładnie polega jednak terapia rodzinna i kiedy właściwie jest potrzebna?

 


next page next page close

Organizacja pogrzebu-najważniejsze elementy

Organizacja pogrzebu-najważniejsze elementy

Organizacja pogrzebu kojarzy się przeważnie z dużą ilością formalności i z chodzeniem po urzędach. Nie jest jednak ona tak skomplikowana jak mogłoby się wydawać. Kiedy umiera bliska nam osoba, całą energię kierujemy na organizację pochówku, tak żeby mógł on w jak najlepszy sposób zaakcentować jak ważny był dla nas zmarły. Jakie są najważniejsze elementy związane pogrzebem? Od czego zacząć?

Dokumentacja do pogrzebu

Najważniejszym dokumentem, o który musimy się postarać tuż po śmierci bliskiej osoby jest karta zgonu. Jest ona wydawana bezpłatnie przez lekarza. Jeśli dana osoba zmarła w szpitalu kartę wypisuje lekarz, który zajmował się pacjentem. Jesteśmy wówczas zobowiązani do odebrania zwłok ze szpitalnej kostnicy. Jeśli śmierć nastąpiła w domu, koniecznie musimy zadzwonić po lekarza lub na pogotowie, aby przyjechali na miejsce. Ratownicy medyczni mogą jedynie wypisać kartę informacyjną. Prawnie ważny dokument, zaświadczający o zgonie może wypisać tylko i wyłącznie lekarz. W sytuacji, kiedy śmierć nastąpiła na skutek wypadku lub przestępstwa, konieczne jest wezwanie policji czy prokuratury. Sekcji zwłok dokonuje lekarz medycyny sądowej, i to on jest zobowiązany do wystawienia karty zgonu.

Co dla zakładu pogrzebowego

Bo uzyskaniu katy zgonu musimy zadzwonić do konkretnego zakładu pogrzebowego, który zorganizuje transport zwłok do chłodnicy w ich zakładzie. Instytucje te znajdują się przeważnie blisko szpitali i cmentarzy. By móc skorzystać z usług danej firmy musimy mieć ze sobą wystawioną przez lekarza kartę zgonu, zaświadczenie o zatrudnieniu zmarłego, jego ostatni odcinek renty i dowód osobisty.  Z zakładem ustalimy wszelkie szczegóły, między innymi termin pogrzebu, rodzaj obrzędu (religijny czy świecki), wybór cmentarza oraz trumny. Firmy te posiadają wiele rodzajów usług. Niektóre zajmują się tylko tymi podstawowymi, inne w swojej ofercie mają również ubranie i makijaż zmarłego czy zapewnienie wieńców i oprawy muzycznej.  Jeśli pogrzeb ma być w charakterze religijnym będziemy musieli porozmawiać z księdzem odnośnie nabożeństwa oraz wykupić miejsce na cmentarzu.

We własnym zakresie możemy wkupić nekrolog w gazecie, zamówić wieńce pogrzebowe w kwiaciarni oraz rozwiesić klepsydry. Jeśli chcemy, możemy zorganizować małe przyjęcie, które odbędzie się tuż po pogrzebie. Warto spotkać się wówczas w większym gronie i powspominać osobę, która odeszła.

Dom pogrzebowy

Po zgonie należy wykonać szereg formalności, które pozwolą na spokojne pochowanie członka rodziny.

 

Ubezpieczenie pogrzebu

Jeżeli zmarły (lub osoba zajmująca się nim) był w chwili śmierci ubezpieczony możemy odebrać należność za przygotowanie pogrzebu z zasiłku pogrzebowego wydawanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Do otrzymania zasiłku niezbędny będzie akt zgonu wydawany przez urząd stanu cywilnego, który jest zależny od miejsca zgonu danej osoby. Musimy się tam udać najpóźniej trzy dni po śmierci, a w przypadku, kiedy zmarły cierpiał na chorobę zakaźną mamy jedynie 24 godziny. Powinniśmy mieć ze sobą dowód osobisty zmarłego, kartę zgonu oraz wniosek o wydanie owego aktu. Będziemy musieli pokazać również swój dowód osobisty. Jeśli śmierć nastąpi w wyniku wypadku musimy mieć odpowiednie informacje, które otrzymamy od policji lub prokuratury.

Kto powinien zgłosić zgon? Kolejno małżonek i dzieci zmarłego, najbliżsi krewni, współlokatorzy, osoby, które znalazły zwłoki lub świadkowie śmierci, ostatecznie administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Mimo, że śmierć bliskiej osoby jest dla nas ciężkim przeżyciem, dobrze zorganizowany pochówek może pomóc nam się pogodzić ze stratą bliskiej osoby. Warto zadbać o każdy szczegół i ze spokojem wziąć udział w pogrzebie, który jest pewnego rodzaju pożegnaniem.


next page next page close

Dlaczego warto podjąć pracę w Holandii?

Dlaczego warto podjąć pracę w Holandii?

Jeśli potrzebujesz porządnego przypływu gotówki, to zastanów się nad pracą sezonową w Holandii.

Holandia, państwo nam bliskie geograficznie, proponuje wiele ciekawych ofert dobrze płatnej pracy sezonowej. Wbrew pozorom Holendrzy nadal chętnie zatrudniają obcokrajowców, czemu sprzyja ich prawo. Warunki pracy i mieszkania w Holandii są satysfakcjonujące i umożliwiają zaoszczędzenie pokaźnej sumy.

(więcej…)


next page next page close

Wywóz śmieci a prawo

Wywóz śmieci a prawo

Zmiany w ustawie śmieciowej z 1 lipca 2017 wprowadzają Wspólny System Segregacji Odpadów, który ma zbliżyć Polskę do unijnych standardów. Nowe prawo dotyczące wywozu odpadów ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu recyklingu. Dodatkowo istnieje lista odpadów specjalnych, o które należy zadbać inaczej, Warto też wiedzieć, że osoba prywatna nie może przywieźć na wysypisko śmieci każdego rodzaju.

Wprowadzenia ustawy śmieciowej

Do czasu poprawek w ustawie, sposób segregacji śmieci nie był ustalany z góry. Ustawa śmieciowa z 2017 zmieniła przepisy, dostosowując je do przepisów unijnych. Ustawa wprowadziła zasady, które określają, jak ma wyglądać segregacja odpadów w całej Polsce. Wszyscy obywatele zobowiązani są do segregacji śmieci wedle czterech grup. Pojemnik na papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i z tektury; drugi pojemnik na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; następny na metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, z tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe; czwarty pojemnik jest na odpady biodegradalne. Ustawa nie tylko określa jakie odpady należy dzielić, także ustanawia konkretną postać kontenerów na dany rodzaj śmieci. Kontener na papier powinien być niebieski, ten na szkło zielony, metale i tworzywa sztuczne wrzuca się do pojemnika żółtego, a odpady ulegające biodegradacji do brązowego. W zależności od rodzaju gminy może wystąpić również podział na szkło kolorowe oraz bezbarwne, wówczas szkło bezbarwne otrzyma pojemnik w kolorze białym.

Całkowite zrealizowanie zasad ustawy i wymiana kontenerów wypełnić się ma dopiero do 30 czerwca 2022 roku. Na razie można spotkać stare kontenery oznaczone tylko właściwymi naklejkami. Określone są także odpady specjalne, których zasady wywozy powinny być wyznaczone w regulaminie utrzymania czystości i porządku danej gminy. W regulaminie powinny znajdować się informacja o prowadzeniu punktów zbiórki odpadów specjalnych, takich jak: różnych chemikaliów, przeterminowanych leków, wyczerpanych akumulatorów oraz baterii, zużytych sprzętów RTV i AGD, odpady wielkogabarytowe, odpady rozbiórkowe i budowlane, odpady zielone i zużyte opony. Odpady specjalne są nazywane niebezpiecznym, gdyż mogą zagrozić zdrowiu, a nawet życiu człowieka. Pod żadnym pozorem nie można ich wrzucać do zwykłego kosza na śmieci, istnieją specjalne często darmowe punkty, do których powinno się zanosić wszelkie odpady niebezpieczne. Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie bądź sprawdzić w Internecie. Na rynku istnieje także wiele firm, które oferują usuwanie elektrośmieci za groszowe pieniądze.

Wywóz śmieci

Ustawa śmieciowa zobowiązuje firmy wywożące śmieci do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad, aczkolwiek mają one cztery lata przeznaczone na przystosowanie się do nowej ustawy. Jeśli firma taka ma zawarte umowy w ramach wywożenia śmieci w sposób niezgodny z nową ustawą, wówczas mimo to obowiązują one przez czas określony w umowie, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Przepisy ustawy o odpadach określiły także prywatnego wywozu śmieci. Prawo wskazuje, że każdy właściciel posesji musi mieć zawartą umowę na usługę wywożenia śmieci. Gmina ma prawo sprawdzać i respektować ten przepis wedle swojej decyzji. Uwaga, ponieważ osoba, która nie będzie tego rozporządzenia respektowała, czyli nie podpisze umowy, jest narażona na karę naliczenia opłaty rocznej według górnych stawek. Warto też wiedzieć, że osoba prywatna nie może wywieźć samodzielnie na wysypisko każdego rodzaju śmieci. Przepisy nakazują podejmowania się współpracy z firmą wywożącą śmieci bądź wynajęcie kontenera (więcej na www.bktransport.eu). Samodzielnie możemy, wywieź na wysypisko tylko odpady budowlane, gałęzie oraz ściętą trawę.


next page

Rodzaje przydomowych oczyszczlni

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stały się w ostatnich latach doskonałą alternatywą dla...
article post

Czy zaćmę leczy się farmakologicznie?

Zaćma występuje dziś statystycznie u 40% społeczeństwa powyżej 50 roku życia. Czasem...
article post

Prawo karne – czego dotyczy?

Prawo karne, podobnie jak podobne kodeksy, określa czyny dozwolone i zabronione. Oprócz...
article post

Jak dbać o nagrobek?

Nagrobek bliskiej zmarłej osoby, to miejsce, które odwiedzamy przynajmniej kilka razy do...
article post

Co zrobić aby makijaż był trwały?

Bardzo dbamy o wygląd zewnętrzny. Żyjemy w czasach, w których mamy bardzo wiele...
article post

Projektowanie wnętrz – dlaczego warto?

Nowo urządzane, czy też remontowane – świeże, idealnie zaprojektowane wnętrze to coś, o...
article post

Usługi szklarskie – co można zamówić u szklarza?

Szklarz jest osobą, która wykonuje precyzyjną obróbkę szkła. Jego zadaniem jest również...
article post

Co trzeba wiedzieć przed wysyłką paczki?

Chcąc wysłać paczkę musimy koniecznie spełnić podstawowe wymagania, dzięki którym kurier...
article post

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna jest formą terapii psychologicznej, której głównym celem i zamierzeniem...
article post

Organizacja pogrzebu-najważniejsze elementy

Organizacja pogrzebu kojarzy się przeważnie z dużą ilością formalności i z chodzeniem po...
article post

Dlaczego warto podjąć pracę w Holandii?

Jeśli potrzebujesz porządnego przypływu gotówki, to zastanów się nad pracą sezonową w...
article post

Wywóz śmieci a prawo

Zmiany w ustawie śmieciowej z 1 lipca 2017 wprowadzają Wspólny System Segregacji...
article post