rss search

next page next page close

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna jest formą terapii psychologicznej, której głównym celem i zamierzeniem jest rozwiązywanie problemów i konfliktów rodzinnych. Konflikty te mogą odbywać się pomiędzy rodzicami i dziećmi, dziećmi między sobą, rodzicami między sobą oraz każdą inną kombinacją powyższego. Z założenia terapia ma pomóc zagubionym rodzinom w odnalezieniu źródła kryzysu oraz próbie poradzenia sobie z nim dzięki serii spotkań z odpowiednim terapeutą. Choć uczęszczanie na terapię w dalszym ciągu stanowi wśród Polaków temat tabu, coraz więcej rodzin decyduje się na skorzystanie z pomocy specjalisty, gdy sytuacja robi się naprawdę kłopotliwa. Na czym dokładnie polega jednak terapia rodzinna i kiedy właściwie jest potrzebna?

 

Kiedy warto udać się na terapię rodzinną?

Wszelkie sytuacje, w których relacje między domownikami są napięte, a konflikty i kłótnie pojawiają się na porządku dziennym to wyraźny znak, że terapia mogłaby okazać się dobrym rozwiązaniem. Jeśli członkowie nie rozumieją swoich wzajemnych potrzeb, nie potrafią porozumiewać się między sobą i nie chcą zrozumieć problemów bliskich, poczucie wsparcia, więzi i bliskości zostają znacząco zaburzone. Kłopoty takie są częstym przypadkiem w przypadku rodzin z dorastającymi dziećmi, jednak często pojedyncze wydarzenia mogą być również przyczyną narodzenia się konfliktów.

Częstą przyczyną korzystania z terapii rodzinnej są też traumatyczne wydarzenia, takie jak śmierć bliskiej osoby, utrata pracy przez któregoś z rodziców, separacja, rozwód, a nawet przeprowadzka do nowego miejsca. Terapia pomaga bowiem nie tylko w sytuacjach konfliktów, ale i tych, które są zwyczajnie zbyt ciężkie emocjonalnie, by poradzić sobie z nimi samodzielnie.

 

Jak wygląda terapia rodzinna?

Pierwszym i podstawowym pytaniem, jakie zadają sobie poszczególni członkowie rodziny wybierając się na terapię to „czy ja też muszę tam być”. Oczywiście nikt nie może zostać do uczestnictwa w takich spotkaniach zmuszony, a więc decyzja o uczestnictwie w terapii całej rodziny powinna być wspólna. Aby terapia rodzinna była jednak skuteczna, uczestnictwo wszystkich jej członków jest raczej niezbędne. Problemy dotykają zwykle nie tylko jednej, czy dwóch osób, ale pośrednio odbijają się na całej rodzinie. Podczas rozmowy z terapeutą specjalizującym się w terapii rodzinnej szansę wypowiedzenia swojego stanowiska dostanie każdy z członków rodziny. Terapeuta będzie bowiem dążył do tego, by znaleźć i wypracować wspólne rozwiązanie problemu spełniające oczekiwania wszystkich członków spotkania. Terapeuta nie wskazuje winnych i stara się, by członkowie rodzin też wyzbyli się tego zwyczaju. Współpraca, zamiast zrzucania winy to podstawa terapii rodzinnej. Jej przebieg jest uzależniony od konkretnej sytuacji, jednak w większości przypadków podstawą terapii są rozmowy rodziny o uczuciach i potrzebach. To część, której większość osób boi się najbardziej. Mimo to warto. Człowiek zatracił już bowiem umiejętność jasnego wyrażania swoich odczuć, a przecież to podstawowa zasada poprawnej komunikacji.

 

Metody terapii rodzinnej

Nie istnieje jeden stabilny szablon prowadzenia terapii rodzinnych, bo oczywiście każdy przypadek jest nieco inny. Można natomiast wyróżnić trzy podstawowe metody, które terapeuci wykorzystują podczas sesji z rodzinami. Terapia psychoanalityczna ma za zadanie pomóc członkom rodziny w wypełnianiu swoich ról, dąży do zmiany zachowań i mentalności, co w konsekwencji przekłada się na pozbycie się wewnętrznych konfliktów, lęków i kompleksów. Terapia bazująca na doświadczeniu służy z kolei zwiększeniu wrażliwości członków rodziny na potrzeby najbliższych. Metoda ta dostrzega potrzebę indywidualnego rozwoju członków rodziny i pomaga tworzyć silniejsze więzi. Terapia behawioralna dąży natomiast do zmiany zachowań z karnych w nagradzające i uczy sposobów na komunikowanie potrzeb i szukanie kompromisów.

 

Psycholog dla dziecka

Na spotkaniach z terapeutą rodzinnym zdarza się często, że to dziecko okazuje się być przyczyną narastającego konfliktu rodzinnego. Złe zachowanie dziecka może mieć coś wspólnego z ogólną złą sytuacją w rodzinie, ale może też być związane z przechodzeniem przez okres dorastania czy też problemami w szkole. W takim wypadku, poza terapią w której uczestniczą wszyscy członkowie rodziny zaleca się terapię dla samego dziecka. Może zdarzyć się, że to właśnie samodzielne spotkania będą w stanie otworzyć dziecko przed terapeutą, a obecność rodziny byłaby tylko czynnikiem blokującym.

Terapia rodzinna jest formą terapii psychologicznej, której głównym celem i zamierzeniem jest rozwiązywanie problemów i konfliktów rodzinnych. Konflikty te mogą odbywać się pomiędzy rodzicami i dziećmi, dziećmi między sobą, rodzicami między sobą oraz każdą inną kombinacją powyższego. Z założenia terapia ma pomóc zagubionym rodzinom w odnalezieniu źródła kryzysu oraz próbie poradzenia sobie z nim dzięki serii spotkań z odpowiednim terapeutą. Choć uczęszczanie na terapię w dalszym ciągu stanowi wśród Polaków temat tabu, coraz więcej rodzin decyduje się na skorzystanie z pomocy specjalisty, gdy sytuacja robi się naprawdę kłopotliwa. Na czym dokładnie polega jednak terapia rodzinna i kiedy właściwie jest potrzebna?

 


next page next page close

Organizacja pogrzebu-najważniejsze elementy

Organizacja pogrzebu-najważniejsze elementy

Organizacja pogrzebu kojarzy się przeważnie z dużą ilością formalności i z chodzeniem po urzędach. Nie jest jednak ona tak skomplikowana jak mogłoby się wydawać. Kiedy umiera bliska nam osoba, całą energię kierujemy na organizację pochówku, tak żeby mógł on w jak najlepszy sposób zaakcentować jak ważny był dla nas zmarły. Jakie są najważniejsze elementy związane pogrzebem? Od czego zacząć?

Dokumentacja do pogrzebu

Najważniejszym dokumentem, o który musimy się postarać tuż po śmierci bliskiej osoby jest karta zgonu. Jest ona wydawana bezpłatnie przez lekarza. Jeśli dana osoba zmarła w szpitalu kartę wypisuje lekarz, który zajmował się pacjentem. Jesteśmy wówczas zobowiązani do odebrania zwłok ze szpitalnej kostnicy. Jeśli śmierć nastąpiła w domu, koniecznie musimy zadzwonić po lekarza lub na pogotowie, aby przyjechali na miejsce. Ratownicy medyczni mogą jedynie wypisać kartę informacyjną. Prawnie ważny dokument, zaświadczający o zgonie może wypisać tylko i wyłącznie lekarz. W sytuacji, kiedy śmierć nastąpiła na skutek wypadku lub przestępstwa, konieczne jest wezwanie policji czy prokuratury. Sekcji zwłok dokonuje lekarz medycyny sądowej, i to on jest zobowiązany do wystawienia karty zgonu.

Co dla zakładu pogrzebowego

Bo uzyskaniu katy zgonu musimy zadzwonić do konkretnego zakładu pogrzebowego, który zorganizuje transport zwłok do chłodnicy w ich zakładzie. Instytucje te znajdują się przeważnie blisko szpitali i cmentarzy. By móc skorzystać z usług danej firmy musimy mieć ze sobą wystawioną przez lekarza kartę zgonu, zaświadczenie o zatrudnieniu zmarłego, jego ostatni odcinek renty i dowód osobisty.  Z zakładem ustalimy wszelkie szczegóły, między innymi termin pogrzebu, rodzaj obrzędu (religijny czy świecki), wybór cmentarza oraz trumny. Firmy te posiadają wiele rodzajów usług. Niektóre zajmują się tylko tymi podstawowymi, inne w swojej ofercie mają również ubranie i makijaż zmarłego czy zapewnienie wieńców i oprawy muzycznej.  Jeśli pogrzeb ma być w charakterze religijnym będziemy musieli porozmawiać z księdzem odnośnie nabożeństwa oraz wykupić miejsce na cmentarzu.

We własnym zakresie możemy wkupić nekrolog w gazecie, zamówić wieńce pogrzebowe w kwiaciarni oraz rozwiesić klepsydry. Jeśli chcemy, możemy zorganizować małe przyjęcie, które odbędzie się tuż po pogrzebie. Warto spotkać się wówczas w większym gronie i powspominać osobę, która odeszła.

Dom pogrzebowy

Po zgonie należy wykonać szereg formalności, które pozwolą na spokojne pochowanie członka rodziny.

 

Ubezpieczenie pogrzebu

Jeżeli zmarły (lub osoba zajmująca się nim) był w chwili śmierci ubezpieczony możemy odebrać należność za przygotowanie pogrzebu z zasiłku pogrzebowego wydawanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Do otrzymania zasiłku niezbędny będzie akt zgonu wydawany przez urząd stanu cywilnego, który jest zależny od miejsca zgonu danej osoby. Musimy się tam udać najpóźniej trzy dni po śmierci, a w przypadku, kiedy zmarły cierpiał na chorobę zakaźną mamy jedynie 24 godziny. Powinniśmy mieć ze sobą dowód osobisty zmarłego, kartę zgonu oraz wniosek o wydanie owego aktu. Będziemy musieli pokazać również swój dowód osobisty. Jeśli śmierć nastąpi w wyniku wypadku musimy mieć odpowiednie informacje, które otrzymamy od policji lub prokuratury.

Kto powinien zgłosić zgon? Kolejno małżonek i dzieci zmarłego, najbliżsi krewni, współlokatorzy, osoby, które znalazły zwłoki lub świadkowie śmierci, ostatecznie administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Mimo, że śmierć bliskiej osoby jest dla nas ciężkim przeżyciem, dobrze zorganizowany pochówek może pomóc nam się pogodzić ze stratą bliskiej osoby. Warto zadbać o każdy szczegół i ze spokojem wziąć udział w pogrzebie, który jest pewnego rodzaju pożegnaniem.


next page next page close

Dlaczego warto podjąć pracę w Holandii?

Dlaczego warto podjąć pracę w Holandii?

Jeśli potrzebujesz porządnego przypływu gotówki, to zastanów się nad pracą sezonową w Holandii.

Holandia, państwo nam bliskie geograficznie, proponuje wiele ciekawych ofert dobrze płatnej pracy sezonowej. Wbrew pozorom Holendrzy nadal chętnie zatrudniają obcokrajowców, czemu sprzyja ich prawo. Warunki pracy i mieszkania w Holandii są satysfakcjonujące i umożliwiają zaoszczędzenie pokaźnej sumy.

(więcej…)


next page next page close

Wywóz śmieci a prawo

Wywóz śmieci a prawo

Zmiany w ustawie śmieciowej z 1 lipca 2017 wprowadzają Wspólny System Segregacji Odpadów, który ma zbliżyć Polskę do unijnych standardów. Nowe prawo dotyczące wywozu odpadów ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu recyklingu. Dodatkowo istnieje lista odpadów specjalnych, o które należy zadbać inaczej, Warto też wiedzieć, że osoba prywatna nie może przywieźć na wysypisko śmieci każdego rodzaju.

Wprowadzenia ustawy śmieciowej

Do czasu poprawek w ustawie, sposób segregacji śmieci nie był ustalany z góry. Ustawa śmieciowa z 2017 zmieniła przepisy, dostosowując je do przepisów unijnych. Ustawa wprowadziła zasady, które określają, jak ma wyglądać segregacja odpadów w całej Polsce. Wszyscy obywatele zobowiązani są do segregacji śmieci wedle czterech grup. Pojemnik na papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i z tektury; drugi pojemnik na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; następny na metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, z tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe; czwarty pojemnik jest na odpady biodegradalne. Ustawa nie tylko określa jakie odpady należy dzielić, także ustanawia konkretną postać kontenerów na dany rodzaj śmieci. Kontener na papier powinien być niebieski, ten na szkło zielony, metale i tworzywa sztuczne wrzuca się do pojemnika żółtego, a odpady ulegające biodegradacji do brązowego. W zależności od rodzaju gminy może wystąpić również podział na szkło kolorowe oraz bezbarwne, wówczas szkło bezbarwne otrzyma pojemnik w kolorze białym.

Całkowite zrealizowanie zasad ustawy i wymiana kontenerów wypełnić się ma dopiero do 30 czerwca 2022 roku. Na razie można spotkać stare kontenery oznaczone tylko właściwymi naklejkami. Określone są także odpady specjalne, których zasady wywozy powinny być wyznaczone w regulaminie utrzymania czystości i porządku danej gminy. W regulaminie powinny znajdować się informacja o prowadzeniu punktów zbiórki odpadów specjalnych, takich jak: różnych chemikaliów, przeterminowanych leków, wyczerpanych akumulatorów oraz baterii, zużytych sprzętów RTV i AGD, odpady wielkogabarytowe, odpady rozbiórkowe i budowlane, odpady zielone i zużyte opony. Odpady specjalne są nazywane niebezpiecznym, gdyż mogą zagrozić zdrowiu, a nawet życiu człowieka. Pod żadnym pozorem nie można ich wrzucać do zwykłego kosza na śmieci, istnieją specjalne często darmowe punkty, do których powinno się zanosić wszelkie odpady niebezpieczne. Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie bądź sprawdzić w Internecie. Na rynku istnieje także wiele firm, które oferują usuwanie elektrośmieci za groszowe pieniądze.

Wywóz śmieci

Ustawa śmieciowa zobowiązuje firmy wywożące śmieci do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad, aczkolwiek mają one cztery lata przeznaczone na przystosowanie się do nowej ustawy. Jeśli firma taka ma zawarte umowy w ramach wywożenia śmieci w sposób niezgodny z nową ustawą, wówczas mimo to obowiązują one przez czas określony w umowie, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Przepisy ustawy o odpadach określiły także prywatnego wywozu śmieci. Prawo wskazuje, że każdy właściciel posesji musi mieć zawartą umowę na usługę wywożenia śmieci. Gmina ma prawo sprawdzać i respektować ten przepis wedle swojej decyzji. Uwaga, ponieważ osoba, która nie będzie tego rozporządzenia respektowała, czyli nie podpisze umowy, jest narażona na karę naliczenia opłaty rocznej według górnych stawek. Warto też wiedzieć, że osoba prywatna nie może wywieźć samodzielnie na wysypisko każdego rodzaju śmieci. Przepisy nakazują podejmowania się współpracy z firmą wywożącą śmieci bądź wynajęcie kontenera (więcej na www.bktransport.eu). Samodzielnie możemy, wywieź na wysypisko tylko odpady budowlane, gałęzie oraz ściętą trawę.


next page next page close

Coraz lepsze warunki wynajmu samochodów

Coraz lepsze warunki wynajmu samochodów

Rynek wynajmu samochodów stale się rozwija i stara dopasować do potrzeb klientów. Za sprawą coraz większej konkurencji spadają również same ceny wynajmu, a wiele firm przygotowuje także liczne promocje dla klientów. Wynajem samochodu jest zatem znacznie bardziej opłacalny niż jeszcze jakiś czas temu. W dodatku zwiększa się również liczba oferowanych samochodów przez wypożyczalnie. Obecnie można w ich ofercie znaleźć auta z praktycznie każdego segmentu. Począwszy od małych samochodów miejskich po samochody sportowe czy terenowe. Każdy zatem znajdzie w ofercie wypożyczalni coś idealnego dla siebie.

Duży wybór dostępnych samochodów

rent a car - mały samochodówPodstawowa zmiana na korzyść klienta to dostęp do szerokiej gamy pojazdów. W wypożyczalniach dostępne są auta z praktycznie każdego segmentu. Osoby pragnące poruszać się jedynie po mieście znajdą nowe samochody miejskie i kompaktowe. Dla biznesmenów wypożyczalnie oferują limuzyny segmentu premium. Osoby poszukujące auta do dłuższego wyjazdu mogą skorzystać z oferty aut typu kombi. Natomiast osoby poszukujące sportowych emocji mogą zdecydować się na bogatą ofertę aut sportowych, które w swojej roli sprawdzają się bardzo dobrze i z których korzystanie jest bardzo przyjemne. Wybranie dla siebie najlepszego pojazdu nie stanowi zatem większego problemu. Bez względu na wymagania względem auta można w wypożyczalni znaleźć coś najbardziej odpowiedniego dla siebie co sprawdzi się bardzo dobrze.

Atrakcyjne ceny

Wypożyczalnie samochodów to również coraz bardziej atrakcyjne ceny, które również przemawiają za wybieraniem ofert wypożyczalni samochodów. Duża konkurencja na rynku spowodowała, że wiele firm było zmuszonych do obniżenia swoich cen. Naprawdę tanio można zatem wypożyczyć pojazd, którym przemieszczanie się będzie bardzo komfortowe i będzie należało do bardzo przyjemnych i korzystnych dla wszystkich. Dodatkowo w niektórych przypadkach obniżką uległy również kaucje, które należy wnieść za pojazd. Jest to również spora korzyść dla klientów, która przemawia za wybraniem wypożyczalni samochodów. Jeśli interesuje Cię wynajem auta na terenie Bydgoszczy, serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://www.argrent.pl.

Duża wygoda

W przypadku decydowania się na auto z wypożyczalni można całkowicie skupić się na czerpaniu z niego bardzo dużego zadowolenia. Wystarczy jedynie zatankować i jeździć. Nie trzeba pamiętać o niczym innym. Komfort to kolejna zaleta decydowania się na auto z wypożyczalni, które to dzięki niemu może w swojej roli sprawdzić się bardzo dobrze.

Coraz większa liczba wypożyczalni oferuje również możliwość oddania auta w innej miejscowości co także jest bardzo komfortowe i przekłada się na duże zadowolenie z wybrania konkretnej wypożyczalni.

Podsumowanie

Wypożyczalnie samochodowe pod względem jakości obsługi i komfortu korzystania z ich produktów prezentują się zatem coraz lepiej i są coraz korzystniejsze dla wszystkich osób.


next page next page close

Bidony reklamowe z logo

Bidony reklamowe z logo

Od paru lat, panuje dość powszechna moda na używanie bidonów. Niewielkie pojemniki na wodę, herbatę lub napoje proteinowe, są popularne dzięki zwiększającej się świadomości w zakresie zdrowego żywienia. Obecnie, coraz częściej możemy spotkać bidony w sklepach lub zobaczyć je u innych osób.
Bidony reklamowe, również stały się popularne – ich producenci skorzystali z panującej mody na posiadanie takiego pojemnika. Dlatego wciąż wzrasta liczba bidonów, które są pokryte kolorowymi napisami lub nawet logo firmy producenta. Ciekawy i barwny bidon jest bardziej stylowy – każdy, kto używa na co dzień bidon, chce żeby był on jak najbardziej atrakcyjny i dopasowany do naszego stylu.

W znacznej większości, w bidony reklamowe z logo zaopatrujemy się w sklepach z podobnymi artykułami, bądź też w Internecie. Jednak, ze względu na bardziej przystępne ceny i większą dostępność, coraz większa ilość osób ćwiczących zamawia je u producenta.

Czy warto je zamawiać u producenta?

Wiele jest zalet, jakimi cechuje się zamawianie bidonów u samego producenta. Bidony reklamowe z logo są popularne i swoim wyglądem zachęcają do zakupu. Jednak w sklepach, na siłowniach lub w podobnych miejscach gdzie można je dostać, nie zawsze wszystkie wzory są dostępne. Wiąże się to przede wszystkim z kosztami transportu oraz z opłacalnością zamówienia konkretnego typu bidonów.
Zamawianie bidonów u producenta – co ważne – nie zawsze musi oznaczać ilość hurtową. Każdy z nas ma możliwość sprowadzenia pojedynczego egzemplarza lub kilku.

Zamówienie u producenta bidonów dla sportowców

bidon dla sportowcaJak to zrobić? – Otóż, zamawianie prosto od producenta jest bardzo proste. Dziś, najczęściej nawet nie zwracamy uwagi na to, kto jest dystrybutorem. Stronę producenta poznamy po nazwie.

Zamawianie bidonów sportowych reklamowych z logo u samego producenta ma swoje zalety. Po pierwsze – producent zawsze będzie miał w ofercie wszystkie wzory, kształty, kolory i rozmiary bidonów. Jeśli więc zależy nam na konkretnej kolekcji, której nie możemy znaleźć w polskich sklepach i na siłowniach, warto wejść na stronę producenta. Możemy mieć bowiem pewność, że na stronie/ w sklepie internetowym producenta, na pewno będą wszystkie, interesujące nas wzory i rozmiary.
Drugą, znaczącą zaletą zamawiania bidonów wprost od producenta, jest niższa cena. Bez naliczania marży i dodatkowych kosztów, mamy możliwość otrzymania takiego bidonu w bardziej przystępnej cenie.
Warto również dodać, iż zamawianie bidonów bezpośrednio od producenta jest nieco bardziej bezpieczne. To tam, w znacznej większości, produkty trafiają od razu z fabryki. Nie są wcześniej wiele razy transportowane, co zapewnia nas o ich najlepszym stanie.

O wiele prościej jednak jest pójść do wybranego sklepu i tam wybrać bidon reklamowy z logo producenta. Jest to równie dobre wyjście, jednak zawsze trzeba pamiętać o zaletach, jakie wynikają z zamawiania towaru prosto od producenta. Dużo osób decyduje się na ten krok, zwłaszcza, jeśli zależy im na konkretnej kolekcji bidonów, które ciężko jest dostać w naszym mieście lub w całym kraju.
Obecnie, dzięki możliwościom transportowym i internetowym, każdy z nas może zamówić od producenta dowolną ilość i typ bidonów. Zakup zarówno hurtowy, jak i pojedynczy, jest opłacalny, a my możemy mieć pewność, że dostaniemy oryginalny bidon sportowy – taki, jaki sobie wymarzyliśmy.
Bidony reklamowe z logo są dostępne w wielu wersjach, jednak niektóre można sprowadzić jedynie od producenta. Warto zatem złożyć pierwsze zamówienie w oryginalnym sklepie firmowym.


next page next page close

Operacyjne metody leczenia otyłości – charakterystyka bariatrii

Operacyjne metody leczenia otyłości – charakterystyka bariatrii

Leczenie otyłości to dziś prawdziwy problem. Gdy metody farmakologiczne zawodzą, a specjaliści rozkładają bezradnie ręce i nie mogą odnaleźć prawdziwych przyczyn rozwoju otyłości olbrzymiej, wydaje się że człowiek jest na pozycji przegranej.

(więcej…)


next page next page close

Jak wybrać wypożyczalnię samochodów dostawczych i busów?

Jak wybrać wypożyczalnię samochodów dostawczych i busów?

Od dawnych lat istnieje możliwość wypożyczenia samochodów dostawczych oraz busów. Jest to typ samochodów, który posiada mała liczba osób. W dzisiejszych czasach, takich pojazdów nie brakuje na polskich drogach – wielu kierowców jeździ wypożyczonymi busami. Poprzez wzrastający popyt na usługi komunikacyjne, powstaje coraz większa liczba wypożyczalni, zwłaszcza w większych miastach. Nie każdemu opłaca się zainwestować w samochód dostawczy. Często, wypożyczanie takiego pojazdu, nawet regularnie, bardziej się opłaca.

Kto korzysta z usług wypożyczani?

Usługi, jakie oferuje nam wypożyczalnia, są dostępne tak naprawdę dla każdego. W razie potrzeby, możemy wynająć busa osobiście lub jako przedstawiciele firmy. Różne są sytuacje – wiele jest firm oraz klientów prywatnych, które decydują się na wynajem konkretnego typu samochodu. Popularny ‘dostawczak’, jest stosowany przede wszystkim przez firmy, które zapewniają dowóz swojego towaru do klienta. Taki samochód może być przystosowany do przewożenia żywności, materiałów budowlanych, odzieży, a nawet substancji chemicznych do laboratorium. Od naszych potrzeb zależy to, do której wypożyczalni się skierujemy.
Bus z kolei, najczęściej służy do transportowania osób. Jest to typ samochodu, który wypożycza się najczęściej. Przewóz osób organizują zarówno firmy, jak i osoby prywatne, np. z okazji ślubu lub wycieczki.
wynajem busów3Podsumowując – klientem wypożyczalni może zostać każdy z nas. Organizacja firmowego wyjazdu czy transportu dla gości weselnych, bardzo często wiąże się z wynajęciem większego samochodu. Tak samo jest w przypadku, gdy klient naszej firmy składa szczególnie duże zamówienie. Aby zapewnić mu dowóz jednego dnia, należy często skorzystać z dodatkowych samochodów dostawczych. Wypożyczalnia jest idealnym rozwiązaniem w takich sytuacjach.
Warto również dodać, że wiele firmy i osób prywatnych, korzysta z usług wypożyczalni, gdy z samochodem firmowym/ służbowym coś się stanie. Jakikolwiek wypadek, kolizja, kradzież i inne, niezależne od nas wydarzenia, to problemy, które muszą zostać jak najszybciej rozwiązane. Koszta za wynajem samochodu najczęściej pokrywa ubezpieczyciel sprawcy. Jak widać, istnieją różne powody, dla których każdy z nas może stać się klientem wypożyczalni.

Warto jest znać najciekawsze oferty wypożyczalni. Koszta związane z wynajęciem samochodu, są znacznie mniejsze, niż w przypadku zainwestowania w taki sam pojazd. Osoby i firmy, które są stałymi klientami danej wypożyczalni, mogą liczyć na zniżki i atrakcyjne promocje.

Jak korzystać z usług wypożyczalni?

Obecnie, najwygodniej jest korzystać z usług wypożyczalni za pośrednictwem Internetu. Wystarczy wyszukać najlepszą wypożyczalnie w danym mieście i wybrać taką, której oferta najbardziej nam odpowiada. Wypożyczalnie samochodów dostawczych oraz busów, mają do dyspozycji różnorodne pojazdy. Marki i modele aut można dopasować do swoich wymagań.
Każda wypożyczalnia działa na swoich zasadach. Istnieją jednak pewne żelazne zasady, których trzeba przestrzegać. Skończone 18 lat, posiadanie prawa jazdy od dłuższego czasu oraz niebycie notowanym, to podstawowe zasady każdej wypożyczalni. Najczęściej, wypożyczonym samochodem można jeździć na terenie danego kraju lub w odległości określonej odległości. Osoba, która wypożycza samochód, ma wyłączne prawo do kierowania pojazdem.
Przytoczone wyżej sytuacje stanowią często problem, którego rozwiązaniem jest najczęściej wypożyczenie samochodu dostawczego lub busa. Każda wypożyczalnia gwarantuje bowiem najwyższą jakość samochodów i ich nienaruszony stan. Zawsze, wypożyczając dany samochód, musimy być odpowiednio poinformowani o jego ewentualnych wadach. Wypożyczalnia zaopatrzą nas w pojazdy, które nie tylko odpowiednio działają, ale też spełnią swoje zadanie w każdym przypadku.


next page next page close

Czym kierować się przy wyborze maty do jogi?

Czym kierować się przy wyborze maty do jogi?

Joga, czyli indyjska filozofia zajmująca się związkami pomiędzy ciałem i umysłem jest zdrowym stylem życia, który uprawiać możemy dosłownie wszędzie. Niezależnie od miejsca, w którym chcemy ją uprawiać, potrzebujemy dobrej maty. Mata jest podstawowym narzędziem w praktykowaniu jogi, tak jak piłka dla piłkarza, dlatego nie możemy zadowolić się jakąkolwiek matą, ale znaleźć taką, która okaże się dla nas najbardziej właściwa.

Wybór maty jest niezmiernie ważny, ale i niełatwy – każe nam rozważyć różne opcje co do jej przydatności. Jako pierwszych mat używano w Indiach skór zwierząt, inne wykonane były z trawy, a dla zachowania higieny przykrywano je kawałkiem płótna. Z biegiem czasu maty były coraz bardziej dostosowywane do potrzeb ćwiczących, doskonaliły się dzięki postępowi technicznemu i ulepszaniu surowców służących do ich wykonywania. Obecnie mamy bogaty wybór materiałów, z których wytwarzane są maty, jak chociażby PVC – bardzo popularne tworzywo często wzmacniane warstwą poliuretanu, TPE – elastomer termoplastyczny dający uczucie miękkości, YUTA – włókno jutowe wplecione w tworzywo PVC, kauczuk naturalny – surowiec ekologiczny czasami występujący w połączeniu z tworzywami syntetycznymi, np. z poliuretanem lub mikrofibrą, gwarantujący bardzo dobrą przyczepność i izolację od podłoża.

 

Gdzie kupimy matę do jogi?

Maty do jogi są dostępne na rynku, każdy sklep z akcesoriami sportowymi dysponuje różnymi matami, jest ich naprawdę dużo i dlatego należałoby się zastanowić, jaki rodzaj wybrać. Niby są do siebie podobne, ale jednak różnią się wieloma parametrami. Najważniejsze przy wyborze jest to, aby mata do ćwiczeń była wygodna i bezpieczna. Dlatego warto przyjrzeć się matom patrząc przez pryzmat ich grubości, długości, rodzaju tworzywa, z których są wykonane, poza tym ważna jest również przyczepność, waga, wytrzymałość, no i oczywiście cena. Nie bez znaczenia pozostaje również rodzaj ćwiczonej jogi, przy ćwiczeniach dynamicznych korzystny będzie wybór maty grubszej i antypoślizgowej, natomiast pozycje statyczne nie wymagają tak dużej przyczepności. Grubość maty jest ważna ze względu na wygodę i zależna od podłoża, które wybieramy do ćwiczeń, a także uwarunkowana ciężarem ciała osoby ćwiczącej oraz tym, czy potrzebuje ona większej amortyzacji. Długość trzeba dostosować do wzrostu – mata powinna liczyć co najmniej tyle centymetrów, ile mamy wzrostu.

 

mata joga

 

 

Jeśli chodzi o rodzaj tworzywa, zwracamy uwagę na przyczepność do podłoża (nie może się ślizgać), trwałość materiału i sposoby jego czyszczenia. Higiena jest bardzo ważna – jak wszystkie materiały często używane, również maty do jogi się brudzą – zależnie od rodzaju tworzywa, niektóre z nich można prać w pralce, inne nawet nie dadzą się do niej wcisnąć, jeszcze inne nie mogą być czyszczone za pomocą mydła. Możemy je także podzielić pod kątem podatnych na zabrudzenia i odpornych na plamy. Ważne są też nasze indywidualne oczekiwania, niektóre osoby lubią się zapadać w macie, inne, intensywniej ćwiczące, cenią sobie maty twarde i bardziej wytrzymałe. Wagę maty biorą pod uwagę jogini, którzy często się przemieszczają i nie lubią dźwigać ciężarów. Jeśli chodzi o cenę, to stanowi ona wypadkową wszystkich parametrów maty – im lepszy materiał i jego wytrzymałość – tym wyższa cena. Jakość maty idzie w parze z jej kosztem, ale lepiej raz porządnie zainwestować w to, co najlepsze, niż ciągle ćwiczyć z niezadowoleniem, co może być powodem zniechęcenia i rezygnacji z uprawiania jogi.

Wysokiej jakości maty do ćwiczenia jogi znajdziemy w sklepie Yoga-yoga.pl. Pełną ofertę tego e-sklepu znaleźć możemy pod adresem – www.yoga-yoga.pl/mata-do-jogi. Sklep zapewnia szeroki wybór produktów oraz terminową realizację wysyłek.

 


next page next page close

Kiedy warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej?

Kiedy warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej?

W dzisiejszych czasach, system prawny jest bardzo rozbudowany. Prawem i udzielaniem porad zajmują się prawnicy, adwokaci, radcy prawni i inni. Każdy z nas, mając określony problem natury prawnej, może udać się do kancelarii prawniczej lub innej i uzyskać poradę lub pomoc. Nie zawsze, każda sprawa musi się bowiem kończyć rozprawą sądową. Często wystarczy zasięgnąć porady u prawnika czy wystosować odpowiednie pismo.
Kancelaria – zarówno adwokacka, jak i prawnicza i inna – zrzesza prawników, których kompetencje pozwolą nam nie tylko zrozumieć naszą sprawę. Dzięki wizycie w kancelarii, każdy z nas będzie wiedział, w jaki sposób pozbyć się problemu. Uzyskanie spadku w danej wysokości, wygranie sprawy rozwodowej czy zasądzenie wysokich alimentów, to sprawy, w których szczególnie pomogą nam prawnicy. Warto pamiętać, że wszystkie te rodzaje spraw pochodzą z prawa rodzinnego.

Spadek, rozwód i alimenty

Te trzy sprawy zazwyczaj wymagają zasięgnięcia porady u adwokatów lub prawników.
Sprawa spadku jest niełatwa ze względu na okoliczności. Nie zawsze zmarły zdąży spisać swój testament – w takiej sytuacji następuje podział majątku osoby zmarłej między najbliższych członków rodziny. Gdy spadek, według niektórych zostanie podzielony nierówno lub niesprawiedliwie – sprawa taka najczęściej kończy się procesem sądowym. Aby się do niego odpowiednio przygotować, należy skorzystać z pomocy, jaką oferuje niejedna kancelaria – polecamy pomoc świadczona w Toruniu przez adwokat Głowacką.
W sprawach rozwodowych często poruszane są kwestie alimentów. Dlatego, rola adwokatów rozwodowych polega również na zajęciu się sprawą alimentów. Rozwód przyczynia się bowiem do rozdzielenia dziecka z jednym z rodziców, przez co nad jednym (najczęściej nad ojcem) ciąży obowiązek płacenia świadczeń. Sąd ustala wysokość alimentów, a rolą kancelarii jest dotarcie do rodzica zobowiązanego i wystosowanie odpowiednich pism.

Jak wybrać odpowiednią kancelarię?

Przede wszystkim, warto wiedzieć, że obecnie istnieją kancelarie, które specjalizują się ściśle w trzech wymienionych wyżej rodzajach spraw. Adwokaci rozwodowi, czy kancelarie działające głównie w sprawach spadkowych, będą ‘pewniejsze’. Warto szukać takich kancelarii, które cieszą się niejednym sukcesem. Wiele wygranych spraw i zaufanie dawnych klientów, to podstawowe cechy, jakie powinna posiadać dobra kancelaria prawnicza.
Poza tym, małżonkowie, którzy chcą się rozwieść, powinni szukać adwokata, który zajmuje się przede wszystkim sprawami rozwodowymi. Adwokat lub prawnik, który specjalizuje się w tej dziedzinie, gwarantuje nam wygraną sprawę. W ten sposób należy szukać kancelarii w przypadku każdego problemu. Prawnicy pracujący w kancelarii, która rozwiązuje sprawy ściśle związane z rozwodami, alimentami i spadkami, będą mieli bogatsze doświadczenie i rozległą wiedzę.
Warto jednak pamiętać, że kancelarie, które zajmują się każdą sprawą, również zrzeszają kompetentnych prawników. Przed wyborem odpowiedniej kancelarii, warto więc zapoznać się z polem działania prawników.


next page next page close

Zapachy w sklepach – kuszący element marketingu

Zapachy w sklepach – kuszący element marketingu

Ładny zapach w sklepach potrafi umilić spędzony tam czas, jednak nie jest to jedyna korzyść płynąca z wykorzystania przyjemnych zapachów, ponieważ można z powodzeniem oprzeć na tym jeden z filarów naszego marketingu i zachęcić w ten sposób ludzi do korzystania z naszych usług.

(więcej…)


next page next page close

Erotyczne gadżety dla pań

Erotyczne gadżety dla pań

Każda kobieta potrzebuje seksu. Niezależnie od tego czy posiada ona partnera czy nie, dobrym pomysłem jest skorzystanie z oferty seks shopu.  Sklep ten pomoże dobrać gadżety, które podgrzeją atmosferę w sypialni lub w przypadku samotnych kobiet, pozwolą samozaspokoić swoje potrzeby. Co możemy znaleźć w seks shopie?

To znajdziesz w Sex-Shopie

Pierwszą rzeczą, która nasuwa się na myśl jest seksowna bielizna. Olbrzymi wybór pozwoli dobrać coś romantycznego jak i szalonego. Można wybierać między gorsetami, halkami, pończochami lub całymi kombinezonami. Niektórzy z pewnością zainteresują się gotowymi zestawami przebrań np. pielęgniarki lub pani Mikołaj. Dodatki ze skóry lub prześwitujący, koronkowy materiał przyciągnie wzrok każdego mężczyzny. Seksowna bielizna jest świetnym pomysłem na prezent dla ukochanej osoby, który zagwarantuje satysfakcję obydwu stron.

Kulki Gejszy zna każda kobieta. Są one świetnym gadżetem, który nie tylko w dyskretny sposób zagwarantuje nam dawkę przyjemności , ale jednocześnie zadba o mięśnie Kegla czyli mięśnie dna macicy. Mogą być pojedyncze, podwójne lub potrójne, a mocny sznurek, w które są one zaopatrzone, gwarantuje komfortową i szybką aplikację. Obecnie powstają coraz to nowsze modele, które wibrują lub posiadają oryginalny kształt, różniący się od pierwotnej wersji.

W każdym seks shopie znajdziemy pokaźny wybór atrap członka. Dildo możemy wybierać spośród wielu wersji: waginalnych, analnych, podwójnych, wibrujących. Mogą być realistyczne, zawierać nierówności, żyły i kolor podobny do ludzkiej skóry, albo występować w nowoczesnej i minimalistycznej formie. Jedną z opcji jest tzw. strap-on. Jest to dildo zamocowane na paskach, posiadające wgłębienie na penisa. Dzięki elastycznej uprzęży, będzie idealnie pasować na każdego. Może być stosowane podczas zaburzeń erekcji lub jako ciekawe urozmaicenie życia łóżkowego. Stosują go także kobiety.

Nowoczesne gadżety erotyczne dla kobiet

Wibrator jest przyjacielem każdej kobiety. Dyskretny, niepozorny przedmiot pozwoli zaspokoić potrzebę gdy partner nie będzie w stanie tego zrobić. W seks shopach stacjonarnych (my polecamy U Magdy) jak i tych online bez problemu znajdziemy coś dla siebie. Niektóre z nich są wodoodporne, dzięki czemu możemy czerpać przyjemność w każdych warunkach. Możemy zaopatrzyć się także w model sterowany specjalnym pilotem. Umożliwi on nam dyskretną regulację drgań. Coraz większą popularnością cieszą się wibratory łechtaczkowe. Posiadają one dwie części, przy czym jedną aplikuje się do pochwy, a druga pozostaje na wierzchu i stymuluje łechtaczkę. Dla miłośniczek seksu oralnego przyda się wibrator symulujący właśnie tę przyjemność. Wyposażony jest on w obracające się kółko posiadające delikatne skrzydełka. Prędkość można bez problemu dostosować do potrzeb. Intensywne oddziaływanie na łechtaczkę przypomina pracę języka. Niektóre modele są zasilane bateriami, inne można ładować przy pomocy kabla USB podłączając wibrator do ładowarki lub komputera.


next page

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna jest formą terapii psychologicznej, której głównym celem i zamierzeniem...
article post

Organizacja pogrzebu-najważniejsze elementy

Organizacja pogrzebu kojarzy się przeważnie z dużą ilością formalności i z chodzeniem po...
article post

Dlaczego warto podjąć pracę w Holandii?

Jeśli potrzebujesz porządnego przypływu gotówki, to zastanów się nad pracą sezonową w...
article post

Wywóz śmieci a prawo

Zmiany w ustawie śmieciowej z 1 lipca 2017 wprowadzają Wspólny System Segregacji...
article post

Coraz lepsze warunki wynajmu samochodów

Rynek wynajmu samochodów stale się rozwija i stara dopasować do potrzeb klientów. Za...
article post

Bidony reklamowe z logo

Od paru lat, panuje dość powszechna moda na używanie bidonów. Niewielkie pojemniki na...
article post

Operacyjne metody leczenia otyłości – charakterystyka bariatrii

Leczenie otyłości to dziś prawdziwy problem. Gdy metody farmakologiczne zawodzą, a...
article post

Jak wybrać wypożyczalnię samochodów dostawczych i busów?

Od dawnych lat istnieje możliwość wypożyczenia samochodów dostawczych oraz busów. Jest...
article post

Czym kierować się przy wyborze maty do jogi?

Joga, czyli indyjska filozofia zajmująca się związkami pomiędzy ciałem i umysłem jest...
article post

Kiedy warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej?

W dzisiejszych czasach, system prawny jest bardzo rozbudowany. Prawem i udzielaniem...
article post

Zapachy w sklepach – kuszący element marketingu

Ładny zapach w sklepach potrafi umilić spędzony tam czas, jednak nie jest to jedyna...
article post

Erotyczne gadżety dla pań

Każda kobieta potrzebuje seksu. Niezależnie od tego czy posiada ona partnera czy nie,...
article post